Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti a încheiat la începutul lunii iulie 2013 un protocol de colaborare cu Asociaţia RROMSPORT, scopul parteneriatului fiind acela de a promova în rândurile tinerilor practicarea sportului într-un cadru nediscriminativ, prin fair-play şi respect faţă de ceilalţi participanţi la diversele competiţii sportive.
Protocolul are ca obiectiv descoperirea, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea tinerilor, fără nici un fel de discriminare pe motive de rasă, etnie, naţionalitate, sex sau religie, în vederea formării şi perfecţionării continue a sportivilor amatori sau legitimaţi, urmărindu-se totodată şi descoperirea şi susţinerea de noi talente ale sportului românesc.
 De asemenea, FTMB doreşte prin această colaborare, alături de noul său partener, Asociaţia RROMSPORT, să organizeze în viitor o serie de cursuri şi conferinţe menite să deschidă dialogul între tinerii sportivi, dornici să participe în competiţii din Bucureşti sau din ţară – aici bucurându-se şi de sprijinul Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret.
 Popularizarea practicării disciplinelor sportive este, de altfel, una dintre componentele active regăsite şi în Strategia FTMB pe termen lung, respectiv aceea de a le asigura tinerilor un mediu mai sănătos, propice dezvoltării lor atât fizice, cât şi spirituale.