Luna iunie 2013 a mai adus încă un partener alături de Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, şi anume Fundaţia AVANGARDA. Educarea şi formarea tinerilor în spiritul tradiţiilor umaniste şi ale valorilor democraţiilor şi aspiraţiilor societăţii româneşti europene sunt doar două dintre ţintele principale ale celor doi parteneri.
Participarea tinerilor la viaţa socială este un element crucial în evoluţia sănătoasă a oricărei societăţi democratice, iar protocolul dintre FTMB şi Fundaţia AVANGARDA îşi doreşte să transpună în materie exact aceste idealuri: o îmbunătăţire semnificativă a nivelului de implicare al tinerilor în rolul pe care aceştia trebuie să-l aibă în viaţa socială, economică şi culturală din cadrul comunităţilor lor locale.
Astfel, în baza acestui parteneriat se doreşte iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de proiecte, metode şi procedee concrete, pentru transpunerea în politici comunitare a programelor de dezvoltare socio-economică privind tinerii cu potenţial activ pe piaţa muncii.
Protocolul are în vedere şi realizarea în regim de cooperare a unor studii şi evaluări ale pieţei muncii în raport cu tinerii, în vederea formării unei oferte adecvate necesităţii acestora de a fi formaţi profesional şi, în cele din urmă, integraţi cu succes în această piaţă.