Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) este o persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București.

FTMB are scopul de a elabora, organiza, finanța programe și activități pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor precum și a structurilor asociative de și/sau pentru tineret, interesate la nivelul Municipiului București.

MISIUNE:
FTMB îi abordează pe tinerii din București ca pe cea mai importantă resursă umană din procesul de dezvoltare durabilă a Capitalei împreunț astfel pregătind viitorul.

STRATEGII:
1.Tinerii să cunoască și să respecte regulile și cutumele care să le permită să aibă succes în viața cotidiană;
2.Tinerii să folosească rațiunea înaintea demarării fiecărei acțiuni proprii;
3.Tinerii să folosească spontaneitatea creativă.

OBIECTIVE:
a) sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau aflați în situații speciale, prin mijloace specifice;
b) stimulează inițiativa asociativă a tineretului;
c) apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret și contribuie la perfecționarea legislației specifice în domeniu;
d) inițiază și dezvoltă impreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe și activități specifice pentru tineret;
e) stabilește contacte și legături cu organizații din țară și străinătate;
f) desfășoară orice tip de activitați, în condițiile legii și ale RIOF.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) este constituită în baza prevederilor Decretului – Lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret și este persoană juridică de drept privat și utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București a cărei Adunare Generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret care își au sediul pe raza Municipiului București și își exprimă adeziunea la scopul acesteia.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București functionează în baza Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare RIOF (Statut), precum și în baza reglementărilor legale în vigoare.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București este membră a două importante structuri pentru tineret la nivel național:

Fundația Națională pentru Tineret;

Consiliul Tineretului din România.

Începând cu Adunarea Generală din data de 14.04.2021, componența Structurilor Asociative de și/sau pentru Tineret (S.A.T.) membre în Adunarea Generală a Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti (FTMB) este de 38 de ONG-uri membre din Bucureşti, care realizează proiecte şi evenimente în domenii precum:

TINERET & VOLUNTARIAT
Asociația pentru Tineret SAKURA;
Asociația Spirit of Art Studio;
Fundația CRED – Centrul Român pentru Educație și Democrație;
Asociația Centrul European pentru Tineret;
Asociația Centrul pentru Științe, Prospectivă, Creativitate și Ficțiune (Centrul STRING);
Asociația Liga Avocaților din România;
Asociația Studenților la Psihologie și Știintele Educatiei.

TURISM & ECOLOGIE
Asociația Ecologie – Sport – Turism;
Asociația Alpin Club Carpatic;
Asociația Turist Club Carpatic;
Asociația Turistică “Ghizii României”;
Asociația de Turism “Gaşka”;
Asociația Clubul Alpin Temerarii;
Asociația Alpin Club PRO – MONT București;
Asociația „Green Ties – Cravate Verzi”;
Asociația Ecologică Arcul Carpatin;

SOCIAL
Asociația pentru Integrarea Tinerilor Dezavantajați;
Asociația Mihai;
Asociația Down București;

SPORT
Asociația Sportiva “PHOENIX CLUB 89″;
Asociația Club KIAI;
Asociația Clubul Bicicliștilor;
Asociația Clubul Sportiv Jissen Do;
Asociația Club Sportiv Climb Again;
Asociația Club Sportiv Budo Gym;
Asociația Club Sportiv Kyokushin Wolf Spirit;
Asociația Club Sportiv Gendai – Budo;
Asociația Club Sportiv Sensei Ilie Ionescu;
Asociația Junior Sport;
Asociația Internațională „Jissen Do”.

ARTĂ
Asociația Tinerilor pentru Cultură, Artă și Sport;
Societatea Cultural Artistică pentru Tineret “CONCRET”;
Asociația „MONTAGE”;
Asociația Culturală INDART.

 

STRUCTURI INTERNE DELIBERATIVE ȘI EXECUTIVE

CONSILIUL DE CONDUCERE

Președinte: Adrian DEJANU

Vicepreședinte: Adrian APOSTOL

Secretar General: Catalin Florin MITU

Membri Consiliului de Conducere:

  • Mihaela Clara BOTEZAN
  • Sofița GIUREA
  • Adrian VASILACHE
  • Andrei ALEXANDRU
  • Roxana Elena IONITA
  • Oltea Clara DĂRÎNGĂ RĂSNOVANU

Membru Supleant Consiliul de Conducere

  • Andra Anamaria NICULAE

BIROUL EXECUTIV

Președinte: Adrian DEJANU

Vicepreședinte: Adrian APOSTOL

Secretar General: Catalin Florin MITU

 

 

 

 

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE DE TINERET CU REPREZENTARE ÎN ADUNAREA GENERALĂ

 1. Denumire:Asociația pentru Tineret SAKURA

Sediu: București, Str. Turturerelor nr.11 A, Sector 3

Telefon: 0769.630.946

E-mail: sakuraromania@yahoo.com

Reprezentant legal:      Adrian APOSTOL – Președinte

 1. Denumire: Asociatia Sportivă “PHOENIX CLUB ’89”

Sediu: Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 58, bl. 5, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 1

Telefon: 0722.885.946

E-mail: adi.buzan@gmail.com

Reprezentant legal:     Adrian BUZAN – Presedinte

 1. Denumire: Asociația Ecologie – Sport – Turism

Sediu: Bucuresti, Str. Govodarva nr. 15, sector 6

Telefon: 0722.611.545

E-mail: doruest@yahoo.com

Reprezentant legal:      Doru TRASCA – Presedinte

 1. Denumire: Asociația Alpin Club Carpatic

Sediu: Bucuresti, Str. Lt. Mares Scarlat nr. 50, sector 3

Telefon: 0766.440.566; 0735.561.071

E-mail: bdudau@yahoo.com

Web: www.carpatic.ro

Reprezentant legal:      Bogdan DUDAU – Președinte

 1. Denumire: Asociația Turist Club Carpatic

Sediu: Bucureşti, Str. Cuza Voda nr. 157, bl. 37, sc. A, et. 8, ap. 93, sector 4

Telefon: 0744.351.686

E-mail: claudeluro@yahoo.com

Reprezentant legal:      Mihaela Clara BOTEZAN – Președinte

 1. Denumire: Asociația Club KIAI

Sediu: Bucuresti, Int. Pitulicii nr. 5, bl. P26, et. 1, ap. 19, Sector 6

Telefon: 0723.604.304

Fax: 0378.102.987

E-mail: clubkiai@yahoo.com

Web: www.clubkiai.ro

Reprezentant legal:      Adrian VASILACHE – Președinte

 1. Denumire: Asociația Turistică “Ghizii Romaniei”

Sediu: Bucuresti, Str. Agricultori nr. 109, ap. 1, Sector 2

Telefon: 0723.268.845

E-mail: office@ghiziiromaniei.ro; razvan.bineata@ghiziiromaniei.ro

Web: www.ghiziiromaniei.ro

Reprezentant legal:      Constantin-Razvan BINEATA – Președinte

 1. Denumire: Asociația Spirit of Art Studio

Sediu: Bucuresti, Sos. Grozavesti nr. 84, Ecran Club, et. 1, Sala 2, Sector 6

Telefon: 0722.373.362

E-mail: simonacristinatrofin@gmail.com

Reprezentant legal:      Simona-Cristina TROFIN – Președinte

 1. Denumire: Asociația pentru Integrarea Tinerilor Dezavantajati

Sediu: Bucuresti, Sos. Vergului nr. 39, bl. 29D, parter, sector 2

Telefon: 0721.738.817

E-mail: tineriidezavantajati@yahoo.com

Reprezentant legal:      Doina Sorina OPREA – Președinte

 1. Denumire: Asociația Tinerilor pentru Cultura, Arta si Sport

Sediu: Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 47-49, bl. P16-P16A, sc. C, et. 5, ap. 95, sector 2

Telefon: 0743.761.314

E-mail: asociatiacas@yahoo.com

Reprezentant legal:      Aurel PRODAN – Președinte

 1. Denumire: Fundația CRED Centrul Roman pentru Educație și Democrație

Sediu: Bucuresti, Str. Ing. Anghel Saligny nr. 6, sector 5

Telefon: 0728.861.111

E-mail: fundatia.cred@gmail.compmionescu@hotmail.com

Persoana de contact:    Mihaita Voicu – Secretar

12.Denumire: Societatea Cultural Artistică pentru Tineret “CONCRET”

Sediu: București, Drumul Timonierului nr. 12, bl. 113D, ap. 43, Sector 6

Telefon: 0722.261.557

E-mail: mihaitod@yahoo.com

Reprezentant legal:      Serghei Mihai TODOR – Președinte

 1. Denumire: Asociația „Clubul Biciclistilor”

Sediu: București, Aleea Parva nr. 2, bl. A20, sc. F, ap. 78, Sector 6

Telefon: 0371.079.043

E-mail: clubul.biciclistilor@gmail.com

Web: www.clubulbiciclistilor.ro

Reprezentant legal:      Daniel-Ionut CHIOSILA – Președinte

15. Denumire: Asociația de Turism “Gașka”

Sediu: București, Intrarea Eufrosina Popescu, nr. 8, Sector 3;

Telefon: 0722.536.716

E-mail: catalinmitu@yahoo.com

Web: www.clubulgaska.ro

Reprezentant legal:      Catalin Mitu FLORIN – Președinte

16. Denumire: Asociația Clubul Sportiv Jissen Do

Sediu: București, Str. Cpt. Nedelcu Ilie nr. 2F, Sector 5.

Telefon: 0722.312.769 

E-mail: office@jissendo.rojissendo@yahoo.com

Web: www.jissendo.ro

Reprezentant legal:      Adrian DEJANU – Președinte

17. Denumire: Asociația Club Sportiv Climb Again

Sediu: București, Str. Eftimie Croitoru, nr. 2A, bl. 309, sc. 2, et. 2, ap. 15, Sector 6.

Telefon: 0765.162.865

E-mail: contact@climbagain.ro

Web: www.climbagain.ro

Reprezentant legal:      Claudiu MIU – Președinte

18. Denumire: Asociația Club Sportiv Sensei Ilie Ionescu

Sediu: București, Calea Serban Voda, nr. 213 – 217, demisol, sector 4.

Telefon: 0723.616.989

E-mail: ionescuilie@yahoo.com

Reprezentant legal:      Ilie IONESCU – Președinte

19. Denumire: Asociația Club Sportiv Budo Gym

Sediu: București, Str. Foisorului nr. 9, bl. F6C, sc. A, ap. 5, sector 3

Telefon: 0722.391.438

E-mail: gruiadocan@yahoo.com

Site:  https://www.budogymclub.ro/

Reprezentant legal:      Gruia DOCAN– Președinte

20. Denumire: Asociația Club Sportiv Kyokushin Wolf Spirit

Sediu: București, Sos. Giurgiului nr. 107, bl. G, sc. 6, ap. 185, sector 4

Telefon: 0720.091.323

E-mail: clubsportivkws@yahoo.com

Reprezentant legal:      Gabriel STROE– Președinte

21. Denumire: Asociatia Mihai

Sediu: București, Str. Intr. Sectorului nr. 18, bl. B2, ap. 20, sector 3

E-mail: contact@asociatiamihai.ro

Site:  https://asociatiamihai.ro/

Reprezentant legal:      Adriana Sanda RADUCANOIU – Președinte

22. Denumire: Asociația Down Bucuresti

Sediu: București, Aleea Stogu nr. 2, bl. 11, ap. 11, sector 5

Telefon: 0744.171.445

E-mail: office@asociatiadown.ro

 Sitehttps://asociatiadown.ro/

Reprezentant legal:      Elena ZELKO – Președinte

Persoana de contact:    Alexandru ZELKO – Vicepreședinte

23. Denumire: Asociația Centrul European pentru Tineret

Sediu: Bucuresti, Sos. Grozavesti nr. 84, sector 6

Telefon: 0769.630.946 

Email: centrutineret@yahoo.com

Reprezentant legal:      Adrian APOSTOL – Președinte

         24. Denumire: Asociația Club Sportiv Gendai – Budo

Sediu: București, Str. Doljesti nr. 5, sector 5

Telefon: 0732.040.594

Email: ciolanconstantin@yahoo.com

Reprezentant legal:      Florin CUTEANU – Președinte

Persoana de contact:   Constantin CIOLAN – Vicepreședinte

   25. Denumire: Asociația „MONTAGE”

Sediu: București, Str. Ing. Pisoni nr. 24, sector 1

Telefon: 0728.490.623

Email: office@galeriemontage.com

Site:    https://galeriemontage.com

Reprezentant legal:  Anca – Maria CIOFIRLA – Președinte

     26. Denumire: Asociația Clubul Alpin Temerarii

Sediu: București, Str. Complexului nr. 10, bl. 40, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 3.

Telefon: 0732893343

Email: clubulalpin.temerarii@yahoo.com

Reprezentant legal:  Roxana Rodica FRUNZĂ  – Președinte

   27. Denumire: Asociația Culturală INDART

Sediu: București, Str. Răscoala 1907 nr. 8, bl. 13, ap. 45, sector 2.

Telefon: 0724304593

Email: contact@indart.ro

Site:    http://www.indart.ro/

Reprezentant legal:  Bogdan – Mihai GAGU  – Președinte

28. Denumire: Asociația Asociatia Centrul pentru Stiinte, Prospectiva, Creativitate si Fictiune (Centrul STRING)

Sediu:Bucuresti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 11A, bl. D3, ap. 74, sector 6.

Telefon: 021-410.40.95

Email:  mihaela_muraru@yahoo.com

Site:    http://www.centrustring.ro

Reprezentant legal:  Mihaela MURARU – MANDREA – Președinte Fondator

29. Denumire: Asociația Liga Avocaților din România

Sediu: București, Șos. Alexandria nr. 10, bl. PC2, et. 4, ap. 19, sector 5.

Telefon: 0747.600.519

Email: liga.avocatilor2010@gmail.com

Reprezentant legal: Av. Dănuț NEGOIȚĂ – Președinte

30. Denumire: Asociația Alpin Club PRO – MONT București

Sediu: București, Aleea Pasărea în Văzduh nr. 4, bl.C1.10, Sc. A, et. 3, Ap. 15, sector 6.

Telefon: 0770.254.138

Email: alpinclubpromont@yahoo.com

Reprezentant legal:  Robert Dumitru MURESAN  – Președinte

31. Denumire: Asociația “Green Ties – Cravate Verzi”

Sediu: București, Aleea Arinii Dornei nr. 2, bl.27, scara 1, et. 10, ap. 41, sector 6.

Telefon: 0724.401.730

Email: asociatiagreenties@gmail.com

Reprezentant legal:  George – Gabi SĂRLUCEANU – Președinte

32. Denumire: Asociația Junior Sport

Sediu: București, B-dul Dacia nr. 119, parter, sector 2.

Telefon: 0771.327.395

Email: asociatiajuniorsport@gmail.com

Site:    https://www.juniorsport.ro/

Reprezentant legal:  Beatrice Mercado Vicioso – Președinte

33. Denumire: Asociația Internațională “JISSEN DO”

Sediu: București, Str. Cpt. Nedelcu Ilie nr. 2F, sector 5.

Telefon: 0786.288.666

Email: secretariat@jissendo.ro

Site:    http://aij.jissendo.ro/

Reprezentant legal:  Mariana LASLAU – Secretar General

34. Denumire: Asociația Studenților la Psihologie și Științele Educației

Sediu: București, B-dl. Iului Maniu, camin C Leu, sala 2, et. 2, sector 6.

Telefon: 0757.474.446

Email:  emilianpoleac98@gmail.com

Site:    https://fpse.unibuc.ro/studenti/aspse

Reprezentant legal:  Poleac Radu Emilian – Președinte

35. Denumire: Asociația Ecologică Arcul Carpatin

Telefon: 0740.408.922

Email:  asociatiaecologicaarculcarpatin@yahoo.com

Reprezentant legal:  Cristian George SOFRNIEI – Președinte

PRESEDINTI AI FTMB

1990 – Gheorghe GROSU
1990 – Costica BALMUS
1991-1994 – Ticu PLACINTA
1995-2000 – Marian VLAD
2000-2010 – Cristinel Petrus ENACHE
17 nov. 2010 – 07 nov. 2012 – Ticu PLĂCINTĂ
07 nov. 2012 – 05 nov. 2014 – Ticu PLĂCINTĂ
05 nov. 2014 – 02 nov. 2016 – Ticu PLĂCINTĂ
02 nov. 2016 – 30 nov. 2018 – Ticu PLĂCINTĂ
05 sept. 2018 – 30 nov. 2020 – Ticu PLĂCINTĂ
01 dec. 2020 – 06 feb. 2022 – Damian – Tudor – Vlad DEHELEANU
31 mar. 2022 – prezent – Adrian DEJANU
CONDUCEREA FUNDAȚIEI PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Organele de conducere, execuţie şi control ale FTMB sunt:
Adunarea generală;
Consiliul de conducere;
Biroul Executiv;
Comisia de Cenzori.
Componenţa Consiliul de conducere al FTMB este:
Preşedinte – Adrian DEJANU;
Vicepreşedinte – Adrian APOSTOL;
Secretar General – Catalin Florin MITU;
la care se agaugă 6 membri: Mihaela Clara BOTEZAN, Sofița GIUREA, Adrian VASILACHE, Andrei ALEXANDRU, Roxana Elena IONITA, Oltea Clara DĂRÎNGĂ – RĂSNOVANU
Aceasta componență a fost aleasă în data de 23 NOIEMBRIE 2022 de către Adunarea Generală a FTMB.

STRUCTURĂ INTERNĂ

Fundația pentru Tineret a Municipiului București are următoarea structură:

 1. Cabinet Președinte;
 2. Financiar Contabilitate;
 3. Programe
 4. Consultanță Juridică
 5. Inspector Resurse Umane

AFILIERI

Fundația pentru Tineret a Municipiului București este membră a două importante structuri pentru tineret la nivel național:

1.Fundația Națională pentru Tineret.

2. Consiliul Tineretului din România;

PATRIMONIU

Patrimoniul Fundației pentru Tineret a Municipiului București este compus din următoarele imobile:
1. Modern Club – Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 48, sector 1;
2. Universal Club – Șoseua Vergului, nr. 14, sector 2;
3. Titan Club – Str. Turturelelor, nr. 11, sector 3;
4. Tehnic Club – Calea Șerban, 213-217, sector 4;
5. Ecran Club – Șoseaua Grozăvești, nr. 84, sector 6.

Activitati permanente la Centrul pentru Copii si Tineret al FTMB

1)   Asociația Club KIAI – Începând din vara anului 2012, Federația de Aikido Tradițional, beneficiază de cel mai modern și elegant dojo din București în incinta Tehnic Club – Centrul pentru Copii și Tineret. Consacrat numai Aikido-ului, noul dojo reprezintă cu adevarat un centru național de dezvoltare al armoniei și educației pentru copii și tineri, dar unde își pot găsi loc și părinții acestora.

Parteneri: Fundația pentru Tineret a Municipiului București și Asociația KIAI, Clubul Sportiv SPORTIN București;

Contact: Telefon: 0723 604 304;
Fax: 021 760 75 76;
Email: aikidotraditionalfederation@yahoo.com
Website: https://www.aikidotraditional.ro

2)   Asociatia Down Bucuresti – Incepand cu anul 2014, Asociatia Down Bucuresti promoveaza, in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret, Judo Adaptat ca terapie de recuperare fizica a persoanelor cu dizabilitati, in special a persoanelor cu sindrom Down, pentru cresterea increderii si stimei de sine, catalizator al integrarii in societate;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Down Bucuresti;

Contact: Telefon: 0744.171.445

Email: office@asociatiadown.ro

3)   Asociatia Club Sportiv Budo Gym – Incepand cu anul 2016, Asociatia Club Sportiv Budo Gym desfasoara cursuri de arte martiale si autoaparare in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;.

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Club Sportiv Budo Gym;

Contact: Telefon: 0722 391 438;

4) Asociatia Turistica Ghizii Romaniei (ATGR) – Incepand cu anul 2016, Asociatia Turistica Ghizii Romaniei desfasoara cursuri de formare si acreditare a tinerilor in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Turistica Ghizii Romaniei;

Email: office@ghiziiromaniei.ro

5)   Asociatia Clubul Sportiv Kyokushin Wolf Spirit – Incepand cu anul 2017,  Asociatia Clubul Sportiv Kyokushin Wolf Spirit desfasoara ore de curs pentru initierea si pregatirea tinerilor pentru discipinele sportive pe care le practica in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Clubul Sportiv Kyokushin Wolf Spirit;

Contact: Telefon: 0786 764 853

Email: clubsportivkws@yahoo.com

6) Asociatia Voluntarii pentru Idei si Proiecte (VIP) – Incepand cu anul 2017 VIP organizeaza intalniri, workshop-uri si ateliere in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Voluntarii pentru Idei si Proiecte;

Email: camelia.enea@vipromania.ro

7) Organizatia Naționala Cercetasii Romaniei (ONCR) – Incepand cu anul 2017 Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei desfasoara workshop-uri, ateliere, cursuri, in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei;

Email: contact@scout.ro

8)   Clubul Sportiv Scolar nr. 1 – Incepand cu anul 2018, Clubul Sportiv Scolar nr. 1 desfasoara antrenamente de judo in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Clubul Sportiv Scolar nr. 1;

Contact: Telefon: 0736 412 883

9) Asociatia Montage – Incepand cu anul 2018, Asociatia Montage desfasoara activitati culturale, repetitii, workshop-uri, ateliere,  in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Montage;

10) Asociatia Clubul Sportiv Kame Karate – Incepand cu anul 2019, Clubul Sportiv Kame Karate desfasoara antrenamente de karate in cadrul Centrului pentru Copii si Tineret;

Parteneri: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si Asociatia Club Sportiv Kame Karate;

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2019

In anul 2019 Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 529.309 lei, din care 393.397 lei constituie sprijinul acordat de FTMB prin societatea TIN Management Grup SA pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 140.912 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 62.712 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii, a implementarii acestora si cheltuieli cu materialele promotionale, iar suma de 78.200 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat, dupa cum urmeaza:  ACTIVITATEA FTMB PE ANUL 2019

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2018

In anul 2018, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 496.972 lei, din care 350.044 lei constituie sprijinul acordat de FTMB prin societatea TIN Management Grup SA pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 146.928 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 46.972 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii si a implementarii acestora, iar suma de 88.875 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT IN ANUL 2018

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2017

In anul 2017, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 446.340 lei, din care 268.250 lei constituie sprijinul acordat de FTMB prin societatea TIN Management Grup SA pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 178.091 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 134.291 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii si a implementarii acestora, iar suma de 43.800 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT IN ANUL 2017

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2016

In anul 2016Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 239.836 lei, din care 151.733 lei constituie sprijinul acordat de FTMB prin societatea TIN Management Grup SA pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 88.102 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 48.857 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor proprii si a implementarii acestora, suma de 29.960 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat, iar suma de 9.285 lei reprezinta realizarea de materiale promotionale, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2016

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2015

In anul 2015, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de si pentru tineret in valoare totala de 251.048 lei, din care 129.432 lei constituie sprijinul acordat de FTMB pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 121.617 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 91.517 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii si a implementarii acestora, iar suma de 30.100 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT IN ANUL 2015

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2014

In anul 2014, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 279.247 lei, din care 209.453 lei constituie sprijinul acordat de FTMB pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 69.794 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 40.016 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii si a implementarii acestora, iar suma de 29.777 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat si implementarea acestora, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2014

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2013

In anul 2013, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 308.571 lei, din care 191.310 lei constituie sprijinul acordat de FTMB pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 117.261 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii, in parteneriat si implementarii acestora, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2013

PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2012

In anul 2012, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 196.732 lei, din care 66.087 lei constituie sprijinul acordat de FTMB pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 130.646 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii, in parteneriat si a implementarii acestora, dupa cum urmeaza: PROIECTE PROPRII SI IN PARTENERIAT REALIZATE IN ANUL 2012

PARTENERIATE

 1. Direcția pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti – DSTMB
 2. Asociaţia RROMSPORT
 3. Blocul Național Sindical – BNS
 4. Fundaţia Avangarda
 5. Asociația Casa Româno – Chineză
 6. PHIN CONSULTING & TRADING SRL
 7. Institutul pentru Politici Sociale
 8. Federația Română de Alpinism şi Escaladă – FRAE
 9. Asociația Română de Turism Gioni Babos
 10. Federația Română de Karate Kyokushin – FRKK
 11. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş – FITT
 12. Asociația Centrul de Studii şi Idei Politice
 13. Club Sportiv Şcolar nr. 1
 14. Federația Română de Pangration ATHLIMA
 15. Clubul Sportiv SHIN DAITO
 16. Asociația de Coaching şi Psihologie Sportivă
 17. Consiliul Tineretului din România
 18. Asociația Club Sportiv Judo Phoenix Timişoara
 19. Asociația Club Sportiv CO RYU
 20. Asociația Studențească ”VIP – Voluntari pentru Idei şi Proiecte”
 21. Asociația Club Sportiv Kame Karate
 22. Asociația Better Youth
 23. Asociația Femeilor Motocicliste
 24. Federatia Romana de Freestyle Kickboxing