NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti (FTMB), cu sediul social în Bucureşti,  Calea Şerban Vodă nr. 213, sectorul 4, telefon 021/335.13.72, fax 021/410.70.27, înfiinţată în baza Decretului – Lege nr. 150/1990, CIF RO 427312, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi in conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopul realizării scopului şi obiectivelor Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, pe baza consimţământului persoanelor vizate.

Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti (FTMB) prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor, voluntarilor, beneficiarilor şi a altor persoane/participanţi proiecte;  aceştia au legătură sau iau contact cu Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti. Datele  sunt furnizate în vederea realizării de proiecte, cursuri, activităţi pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor, pentru încheiere de contracte şi promovare.

 • LEGALITATEA PRELUCRĂRII – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • CONSIMŢĂMÂNT
 • Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:
 • Primării şi servicii publice;
 • Administraţia Naţională a Finanţelor Publice;
 • Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
 • Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă;
 • Ministerul Sănătăţii;
 • Ministerul Tineretului şi Sportului;
 • Inspectorate Şcolare;
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (FTMB) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor operatorului.
 • Societăţi împuternicite în baza contractelor încheiate cu FTMB pentru efectuarea următoarelor servicii: contabilitate, SSM, PSI, IT, arhivare, medicina muncii.
 • CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată: Fundației Pentru Tineret a Municipiului București, persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: office@ftmb.ro.

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail: office@ftmb.ro sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Municipiul București,  Calea Șerban Vodă nr. 213, sectorul 4.

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa www.ftmb.ro, secţiunea Date cu Caracter Personal.

Descarcă Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (.pdf)

Descarcă Extras din Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)  (.pdf).

 

PREŞEDINTE FTMB

TICU PLĂCINTĂ