La 07.08.2013, în cadrul conferinţei organizată de către Institutul de Politici Sociale, au fost prezentate etapele şi rezultatele pe care le-a atins Proiectul „Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile“, care face parte din Programul POSDRU, Axa Prioritară 6 (Promovarea incluziunii sociale).
      Proiectul a urmărit la început realizarea unei cercetări cantitative şi calitative în perioada ianuarie – martie 2011, al cărei scop a constat în identificarea de noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele şi cu grupurile vulnerabile, a modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a personaelor din aceste categorii, care din diferitele cauze pot avea dificultăţi în adaptarea la condiţiile tehnologice, ergonomice şi de organizare din întreprinderile din România sau în găsirea unui loc de muncă potrivit particularităţilor şi nevoilor acestora.
 Obiectivele CIS au fost:
  • determinarea caracteristicilor socio-demografice ale beneficiarilor;
  • evaluarea serviciilor şi a personalului proiectului – aprecieri, impact;
  • Formarea profesională a grupurilor vulnerabile – motivaţii, aprecieri, impact;
  • evaluarea metodelor de lucru cu grupuri vulnerabile – aprecieri, eficacitate;
  • determinarea caracteristicilor socio-demografice ale angajaţilor şi voluntarilor;
  • înţelegerea motivaţiilor angajaţilor şi voluntarilor;
  • evaluarea utilităţii voluntariatului.
      Proiectul s-a derulat în perioada septembrie 2010 – august 2013, iar obiectivul general l-a reprezentat promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială), din cele 8 regiuni de dezvoltare, acesta urmărind corelarea ofertei de consiliere şi formare profesională, în funcţie de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile şi în raport cu dinamica pieţei muncii din cele 8 regiuni de dezvoltare.
       În calitate de partener, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, a avut rolul de punte între tinerii bucureşteni defavorizaţi şi Centrele de Incluziune Socială, contribuind astfel la dezvoltarea şi implementarea cu succes a unor piloni importanţi în incluziunea socială a grupurilor vulnerabile sau asistate din sfera tineretului.