Istoria, cultura, arta și arhitectura românească și promovarea acesteia în rândul tinerilor constituie o prioritate constantă a Fundației pentru Tineret a Municipiului București*.

      Cultura este un fenomen complex ce însumează toate manifestările spirituale ale unui popor și cum, fără a deține cunoștințe minime despre țara în care te-ai născut și ai crescut nu te poți forma ca om, încă din anul 2012, domnul Ticu Plăcintă în calitate de Președinte al FTMB împreunăcu Consiliul de Conducere** al FTMB au pus accent, printre altele, și pe atragerea și implicarea tinerilor în activități menite să le mențină treaz intersul pentru istoria și cultura României, contribuind activ la derularea unor programe și proiecte, printre care amintim:

     Curtea Comedianților si Mica săptămâna de muzică veche ambele derulate între anii 2012-2019 – programe în cadrul cărora se readuce în mileniul trei viața și spectacolul trupelor ambulante ale evului mediu, renascentist și baroc, de către tineri artiști din diverse colțuri ale Europei, pentru păstrarea și recuperarea unor tradiții vechi prin care pot să retrăiască istoria unui continent; programe derulate sub sloganul ”IDENTITATEA CULTURALĂ A UNUI POPOR SE REGĂSEŞTE ÎN CEA UNIVERSALĂ, IAR CEA UNIVERSALĂ ÎN IDENTITATEA CULTURALĂ A UNUI POPOR.”

          Cu pasul, cu ochiul și sufletul prin București – proiect derulat între anii 2012 – 2013 ca și atelier și expoziție de fotografie ce surprinde imagini din Bucureștiul actual, dar si din istoria capitalei noastre cu scopul de a redescoperi valorile istorice si culturale ale Bucurestiului prin fotografie.

          În același timp, FTMB s-a implicat și în activități dedicate copiilor și tinerilor mai puțin favorizați, ale căror probleme de sănătate fac dificilă relaționarea în societate, prin derularea programului Dansez cu …cine vreau eu! cu scopul integrarii în societate a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale, mai precis cu sindromul DOWN, prin creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, derulat în perioada 2018 – 2019.

          De asemenea, FTMB a avut in vedere derularea unor activități menite să contribuie la dezvoltarea gustului artistic și a nevoii de frumos în rândul tinerilor prin organizarea de evenimente culturale ce au ca scop susținerea tinerilor artiști, precum și implicarea publicul în evenimente interactiv-creative, realizând programe și proiecte în parteneriat cu asociațiile membre FTMB în acest sens.

          De amintit este Festivalul de Teatru FTMB, derulat în anul 2019, proiect al FTMB adresat liceenilor și studenților bucureșteni, prin care se urmărește apropierea tinerilor de manifestările artistice din zona artei spectacolului, dezvoltarea și educarea lor prin artă, precum și oferirea unei alternative culturale de a-și petrece timpul liber.

*Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) – persoană juridică DE DREPT PRIVAT și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, NEPOLITICĂ și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București, urmărește, încă de la inființare, elaborarea, organizarea și finanțarea programelor și activităților pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor, satisfacerea nevoii de cultură, știință, artă și divertisment a tinerilor și implicarea lor în aceste activități constituind prioritatea permanentă și constantă a Fundației pentru Tineret a Municipiului București.

**Pentru că am menționat Consiliul de Conducere al FTMB ca și organ de conducere, ne facem datoria de a numi persoanele ce au facut parte din această structură și care au facut posibilă desfășurarea unor astfel de activități (în anul 2012: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu -Vicepreședintele FTMB, Cornel Remus Habără – Secretar FTMB și membrii – Beatrice Florina Vlad, Daniel Ionuț Chiosilă, Cătălin Georgian Gabor, Cristinel Gheorghe, Florin Paul Ionescu și Adrian Vasilache; în anul 2013: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Cornel Remus Habără  – Secretar FTMB și membrii – Adrian Vasilache, Florin Paul Ionescu, Doina Sorina Oprea, Ion Dumitra, Paul Mihai Ionescu și Daniel Ionuț Chiosilă; în prima decadă a anului 2014: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Doina Sorina Oprea -Secretar FTMB și membrii – Adrian Vasilache, Florin Paul Ionescu, Petrică Moraru, Ion Dumitra, Paul Mihai Ionescu și Daniel Ionuț Chiosilă, împreună cu Președintele FTMB – Ticu Plăcintă; în a doua decadă a anului 2014, în anul 2015 și prima decadă a anului 2016: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Doina Sorina Oprea – Secretar FTMB și membrii – Adrian Vasilache, Florin Paul Ionescu, Ion Dumitra, Paul Mihai Ionescu, Daniel Ionuț Chiosilă și Mihai Serghei Todor, în a doua decadă a anului 2016, anul 2017 și prima decadă a anului 2018: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Doina Sorina Oprea – Secretar FTMB și membrii – Adrian Dejanu, Florin Paul Ionescu, Georgiana Lică, Mihai Serghei Todor, Adrian Vasilache, Eugeniu Ioan Vasilescu, în a doua decadă a anului 2018 si anul 2019: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Doina Sorina Oprea – Vicepreședintele FTMB, Roxana Elena Ioniță (fostă Popa) – Secretar General FTMB și membrii – Georgiana Lică, Sofița Giurea, Adrian Vasilache, Mihai Serghei Todor, Adrian Dejanu, Florin Cătălin Mitu).

Echipa FTMB