Trendul actual atât la nivel național, cât și la nivel mondial, îl reprezintă ocrotirea mediului și educarea copiilor și tinerilor în spiritul unui stil de viață eco, prin respectarea mediului înconjurător și, în aceeași măsură, reciclarea selectivă, ca și condiție esențială pentru asigurarea, pe termen lung, al unui nivel cât mai ridicat al calității vieții.

Iată de ce, activitățile desfășurate de FTMB* cu, pentru și în folosul tinerilor, au avut în vedere și aceste criterii, astfel încât, încă din anul 2012, domnul Ticu Plăcintă în calitate de Președinte al FTMB împreunăcu Consiliul de Conducere al FTMB** au demarat o serie de proiecte pentru implicarea tinerilor în conservarea biodiversității, printre care amintim: „Eco-cluburi pentru natură”, proiectul „Suntem Eco, suntem altfel” – derulat în cadrul programului național „Școala Altfel” continuat și în anul 2013 și proiectul „Eco Terra – Visul … Pentru o altfel de lume”.

Succesul de care s-a bucurat proiectul „Eco-cluburi pentru natură” a condus la continuarea acestuia și în următorii ani – 2013, 2014 si 2015, fiind aprobat de fiecare dată de Consiliul de Conducere al FTMB în componența aleasă de Adunarea Generală a FTMB în această perioadă, conducerea FTMB realizând importanța creșterii și educării tinerilor în spiritul conservării și protejării naturii – ca sursă de viață.

Prin derularea unor astfel de activități se dovedește cu prisosință că experiența împărtășită copiilor și tinerilor de cei ce nu mai sunt de mult copii este, de cele mai multe ori benefică pentru crearea, pentru viitor, a unui mediu de viață cât mai sănătos și curat.

*Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) – persoană juridică DE DREPT PRIVAT și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, NEPOLITICĂ și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București, urmărește, încă de la inființare, elaborarea, organizarea și finanțarea programelor și activităților pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor, satisfacerea nevoii de cultură, știință, artă și divertisment a tinerilor și implicarea lor în aceste activități constituind prioritatea permanentă și constantă a Fundației pentru Tineret a Municipiului București.

**Pentru că am menționat Consiliul de Conducere al FTMB ca și organ de conducere, ne facem datoria de a numi persoanele ce au facut parte din această structură și care au facut posibilă desfășurarea unor astfel de activități (în anul 2012: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu -Vicepreședintele FTMB, Cornel Remus Habără – Secretar FTMB și membrii – Beatrice Florina Vlad, Daniel Ionuț Chiosilă, Cătălin Georgian Gabor, Cristinel Gheorghe, Florin Paul Ionescu și Adrian Vasilache; în anul 2013: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Cornel Remus Habără  – Secretar FTMB și membrii – Adrian Vasilache, Florin Paul Ionescu, Doina Sorina Oprea, Ion Dumitra,

Paul Mihai Ionescu și Daniel Ionuț Chiosilă; în prima decadă a anului 2014: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Doina Sorina Oprea -Secretar FTMB și membrii – Adrian Vasilache, Florin Paul Ionescu, Petrică Moraru, Ion Dumitra, Paul Mihai Ionescu și Daniel Ionuț Chiosilă, împreună cu Președintele FTMB – Ticu Plăcintă; în a doua decadă a anului 2014 și în anul 2015: Ticu Plăcintă – Președinte FTMB, Valentin Mărgineanu – Vicepreședintele FTMB, Doina Sorina Oprea – Secretar FTMB și membrii – Adrian Vasilache, Florin Paul Ionescu, Ion Dumitra, Paul Mihai Ionescu, Daniel Ionuț Chiosilă și Mihai Serghei Todor).

Echipa FTMB