In anul 2019 Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 529.309 lei, din care 393.397 lei constituie sprijinul acordat de FTMB prin societatea TIN Management Grup SA pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma 140.912 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 62.712 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii, a implementarii acestora si cheltuieli cu materialele promotionale, iar suma de 78.200 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat.