In data de 16.07.2020, la sediul Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB), din Calea Serban Voda nr. 213, sector 4, Bucuresti – Tehnic Club, Consiliul Tineretului din Romania (CTR) a dat startul lucrarilor Adunarii Generale Ordinare la care au fost prezenti, atat personal cat si online prin intermediul aplicatiilor web, reprezentantii organizatiilor membre CTR. Datorita starii de alerta in care ne aflam determinata de epidemia de COVID-19 lucrarile sedintei s-au desfasurat cu respectarea tururor masurilor impuse de autoritati.

  Organizatiile membre CTR prezente la Adunarii Generale au parcurs impreuna ordinea de zi si au purtat discutii asupra tuturor punctelor, respectiv:

    

1. Prezentare si adoptare Bilant Contabil CTR;

2. Modificari de Statut CTR;

3. Prezentare status CCA CTR de eligibilitate a membrilor CTR;

4. Aderari CTR;

5. Modificare membri AG;

6. Prezentare raport semestrial activitate membri BP;

7. Raspunsul CTR la problemele actuale ale tinerilor;

8. Fundatiile pentru tineret – viziunea CTR;

9. Diverse.

In centrul discutiilor s-a gasit printre altele si problematica actuala a tinerilor  purtata in spiritul sustinerii acestora pentru a depasi impreuna actuala situatie mondiala. In acelasi timp, un alt subiect dezbatut cu interes a fost si cel al miscarii de/pentru tineret pe plan national si stabilirea cadrului legislativ pentru functionarea fundatiilor pentru tineret din judete si municipiul Bucuresti, in asa fel incat forul suprem de conducere si decizie al acestor fundatii sa fie reprezentat de Adunarea Generala, formata din delegati ai structurilor asociative de/pentru tineret din fiecare judet,  respectiv municipiul Bucuresti, ce sunt membre in cadrul fundatiei. In cadrul discutiilor, s-a cazut de acord cu privire la necesitatea dezvoltarii unei baze legale pentru dezvoltarea unui parteneriat public-privat care sa permita crearea de centre pentru tineret de catre autoritatile centrale sau locale, impreuna cu fundatiile pentru tineret din judete si municipiul Bucuresti, pentru a veni in sprijinul derularii, sub cele mai bune auspicii, a activitatilor de, pentru si cu implicarea tinerilor.