Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) a participat în perioada 15 – 21 octombrie 2017, în orașul Stuttgard din Germania, la vizita de studiu din cadrul proiectului „Dezvoltarea și întărirea societății civile în cadrul muncii cu copii și tinerii din țările Dunărene”, proiect derulat de către Fundația Paritätisches Jugenwerk Baden-Württemberg. Delegația FTMB a fost compusă din: Doina – Sorina OPREA – Secretar FTMB, Roxana – Elena POPA – Director Program și Doru TRAȘCĂ – Coordonator Proiect.

În decursul acestei săptămâni au avut loc mai multe vizite de studiu la câteva dintre organizațiile membre în cadrul Fundației Päritatisches Jugenwerk Baden-Württemberg.

Prima oprire a fost la sediul Fundației Päritatisches Jugenwerk Baden-Württemberg unde s-a prezentat modul în care aceasta funcţionează. În Germania

sunt 16 regiuni (Landuri) și în fiecare regiune există 6 federații de binefacere, care au în componența lor circa 870 de ONG-uri membre ce acoperă diverse domenii. Urmatoarea vizită a fost la Asociația „Jugendfarm Elsental“ (Ferma de tineret Elsental) unde s-a prezentat conceptul pedagogic cu accent pus pe incluziunea copiilor cu dizabilități.

Marți s-a vizitat Asociația Landesarbeitsgeneinschaft Judngenarbeit Baden-Wurttemberg (asociatia tinerilor muncitori din regiunea Baden-Württemberg) unde am avut ocazia de a vedea bune practici în lucrul cu tinerii. Timp de 6 ore s-a interelaționat cu cei 3 consilieri de tineret ai centrului JUNGEN IM BLICK (BĂIEȚI ÎN ATENȚIE),

Michael, Niels și Kevin, unde au fost prezentate metode de lucru cu băieți, cu vârste cuprinse între 10 și 26 de ani. Tot în această zi s-au vizitat înca două centre; MÄDCHEN GESUNDHEITSLAND (Sănătatea Fetelor) sfaturi pentru fete și femei tinere și ABAS ANLAUFSTELLE BEI ESSSTÖRUNGEN (ABAS – Opriți tulburările de Alimentație) centrul de inițiere și tehnică pentru tulburările de alimentație pentru persoanele afectate, dependente și lucrătorii calificați, ce fac parte, îmreună cu JUNGEN IM BLICK (Tineri în Atenție) centru de consiliere pentru tineri și barbați tineri, din GesundheitsLand (Ferma de sănătate).

         Ziua de miercuri a fost rezervată vizitei la HAUS DES WALDES (Casa din Pădure) unde au fost prezente diferite metode, cu ajutorul unui specialist în educație în pădure, cu privire la schimbări climatice globale, ocrotirea climei, pădurea ca cerc ecologic, natura ca spatiu de învățare pentru copii, tineri și părinți. Tot aici se găsește și o expoziție numită StadtWaldWelt (Oraș, Pădure, Lume) o expoziție interactivă pentru copii, tinerii si întreaga familie.

Joi, a fost vizitată agenția de tineret din Nürtingen, un loc unde sunt consiliați copii și tinerii în diverse probleme cum ar fi: cu părinții, la școală, cu drogurile sau alcoolul, etc, sunt ajutați în ceea ce priveste orientarea profesională și de studiu, sunt sfătuiți cum să aplice pentru un loc de muncă, cum să completeze o cerere de angajare și un curriculum vitale.

Tot în orașul Nürtingen a fost vizitată Asociația KINDER – KULTUR – WERKSTATT (Casa liberă a copiilor și tinerilor) unde au fost prezentate atelierele în care copii/tinerii își pot dezvolta abilități în domenii cum ar fi: olărit, metalurgie, tâmplărie, precum și crearea de elemente decorative folosind materiale reciclate. Aici toți participanții la proiect au fost invitați să sculpteze în lemn și apoi să picteze folosind matrițe din materiale neconvenționale (frunze, bucati de covor, cutii de suc sau lapte) și ajutați de o presa manuală.

În ultima zi oaspeții, Fundația Paritätischers Jugendwerk Baden Würthemberg, au organizat vizite de studiu în orașele Rottenburg și Tübingen. La Rottenburg s-a vizitat ”GIBA gGmbH” – Societatea de utilitate publică pentru integrare, muncă și perfecționare – centru educațional pentru reșcolarizarea și perfecționare în domeniul metalurgic, unde una dintre priorități este să sprijine tineri cu nevoi speciale pentru ocuparea unui loc de muncă prin integrare și școlarizare calificată.

În a doua parte a zilei, în orasul Tübingen, a fost vizitat Circul copiilor și tinerilor „Zambaioni” unde a fost prezentat conceptul pedagogic cu elemente de circ cu copii și tineri. Ultima vizită a fost la IRIS – Institutul pentru inovație și cercetare socială, unde colegul nostru Gebhard Stein ne-a povestit despre această instituție și apoi a făcut evaluarea finală a acestei săptămâni. În încheiere s-au discutat posibilitățile de continuare ale proiectului „Dezvoltarea și întărirea societății civile în cadrul muncii cu copii și tinerii din țările Dunărene”.

Mulțumim colegilor de la Fundația Paritätischers Jugendwerk Baden Würthemberg pentru vizita de studiu organizată, vizită în urma căreia s-au preluat multe idei ce pot fi transpuse în proiectele Fundației pentru Tineret a Municipiului București.