In anul 2014, Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 279.247 lei, din care 209.453 lei constituie sprijinul acordat de FTMB pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma de 69.794 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii si in parteneriat, astfel: suma de 40.016 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea proiectelor proprii si a implementarii acestora, iar suma de 29.777 lei reprezinta cheltuieli efectuate pentru realizarea proiectelor in parteneriat si implementarea acestora.