Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti a semnat, la 23 iunie 2011, un nou protocol de colaborare pe o durată de 5 ani. Protocolul semnat cu Biblioteca Metropolitană a Municipiului București reprezintă o nouă modalitate de a se ajunge cât mai aproape de beneficiarii proiectelor și acțiunilor celor două instituții: tinerii municipiului București.Pornind de la necesitatea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane și materiale existente sau atrase la nivelul Municipiului București și a importanței facilitării absorbției instrumentelor de tip structural, cele două instituții au decis că este utilă semnarea acestui document care poate asigura cadrul instituțional pentru desfășurarea unor activtăți comune care să fie destinate tinerilor din Municipiul București.Protocolul are ca obiective informarea potențialilor beneficiari despre activitățile desfășurate de cele două instituții, promovarea reciprocă a acestui parteneriat la nivelul Municiupiului București, crearea și gestionarea unui sistem informațional integrat destinat tinerilor și preocupărilor acestorta, organizarea de evenimente comune, promovarea reciprocă a evenimentelor realizate de cele două instituții, diseminarea informațiilor legate de proiecte ce reprezintă bune practici în domeniul tineretului și voluntariatului.