Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti a semnat pe data de 30 iunie 2011, un parteriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România pentru implementarea proiectului INVESTITORI ÎN OAMENI – parteneriat transnaţional pentru creşterea interesului angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane şi pentru creşterea responsabilităţii sociale a întreprinderilor. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă” şi are o durată de 19 luni.Proiectul îşi propune să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor prin intermediul transferului de bune practici şi folosind metodologia „Investors People”, implementată de peste 20 de ani cu succes în Marea Britanie.Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvotarea şi consolidarea capacităţii partenerilor sociali şi ai organizaţiilor societăţii civile (ONG) pentru a promova şi sprijini investiţiile în resurse umane şi în responsabilitatea socială a întreprinderilor, folosind metodologia europeană „Investors in People” şi intrumente CSR definite la nivel european.”Acest protocol de colaborare este pentru noi o modalitate de a demonstra ca dorim sa investim in tineri. Proiectul va avea un efect pozitiv in ceea ce priveste responsabilitatea sociala fata de tineri prin crearea de noi oportunitati de dezvoltare a acestora”, a delcarat Ticu Placinta, presedintele Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti.