Consiliul Tineretului din România cere autorităților locale înființarea de urgență a consiliilor consultative pentru probleme de tineret !

comunicatConsiliul Tineretului din România cere autorităților locale înființarea de urgență a consiliilor consultative pentru probleme de tineret

Consiliul Tineretului din România a solicitat de acum 2 luni înființarea consiliilor consultative pentru problemele de tineret, în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2006.

Articolul 4

  1. e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;

Articolul 10

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

Consiliul Tineretului din România a transmis ambelor autorități ale administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală o propunere de regulament, după modelul Ministerului Tineretului și Sportului.

Ținând cont că deja a fost convocată o ședință a Consiliului Județean pentru data 9 martie 2016, solicităm introducerea de urgență pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționare a consiliului consultativ pe probleme de tineret.

De asemenea, în vederea adoptării de către Consiliul Local Constanța a unei hotărâri similare, solicităm publicarea de îndată pe site-ul municipiului Constanța a unei propuneri de hotărâri în acest sens, urmând ca la proxima ședință de consiliu local aceasta să fie adoptată.

În opinia noastră, interpretând sistematic dispozițiile legii nr. 350/2006, până la înființarea și consultarea acestui consiliu consultativ, nu se pot lua decizii privind domeniile în care urmează să se acorde finanțare pentru activitățile de tineret.

Alexandru Bajdechi
Coordonator monitori în cadrul proiectului Tineri pentru democrație