Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) este persoana juridica de drept privat si nu se incadreaza la persoanele juridice prevazute de catre art. 2 lit. a) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, nebeneficiind de finantare din bani publici si functioneaza conform legii si Regulamentului Intern de Organizare si Functionare (statut) adoptat de catre Adunarea Generala a FTMB. FTMB este condusa de catre Adunarea Generala formata din reprezentanti ai structurilor asociative de/pentru tineret ce sunt membri ai acesteia si isi au sediul pe raza municipiului Bucuresti, reprezentanti ce isi aleg Consiliul de Conducere, consiliu ce coordoneaza activitatea fundatiei intre Adunarile Generale.

https://www.curierulnational.ro/Actualitate/2018-01-27/CLARIFICARI+cu+privire+la+comentariile+aparute+in+ultima+perioada+in+spatiul+media+vizand+activitatea+si+patrimoniul+FTMB

Avand in vedere faptul ca FTMB este persoana juridica de drept privat, in conformitate cu legile din Romania, aceasta poate desfasura orice activitate, ce nu este interzisa de lege, in vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate, patrimoniul FTMB fiind unul privat si nu unul public cum se interpreteaza prin necunoastere.

Bugetul de venituri si cheltuieli, cat si Calendarul de proiecte proprii si in parteneriat al FTMB sunt aprobate anual de catre Adunarea Generala (AG) a FTMB, iar situatiile financiare anuale sunt aprobate de catre Adunarea Generala a FTMB si sunt depuse anual la ANAF Sector 4, conform legii.

Conducerea FTMB este asigurata de catre Adunarea Generala, prin hotararile pe care aceasta le ia si sunt puse in aplicare de catre Consiliul de Conducere FTMB, prin Biroul Executiv.

Referitor la afirmatiile tendentioase si calomnioase ce apar in presa, cu privire la patrimoniul FTMB, consideram ca in substrat se doreste o nationalizare a patrimoniului fundatiilor pentru tineret judetene si a Municipiului Bucuresti, incalcandu-se astfel dreptul constitutional referitor la patrimoniul privat.

Aceste clarificari reprezinta realitatea activitatii Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si a patrimoniului acesteia si pot fi probate cu documente.

In acest context facem cateva precizari absolut necesare cunoasterii realitatii in ceea ce priveste activitatea si patrimoniul FTMB. Afirmatiile defaimatoare aparute in presa se bazeaza doar pe supozitii sau pe afirmatiile lui Vlad Marian, ce a indeplinit calitatea de presedinte al FTMB in perioada 1995 – 2000, iar in perioada 2000-2010 a fost angajat al FTMB in functia de Director General.

Clarificam faptul ca, dupa desfiintarea Uniunii Tineretului Comunist (UTC) – organizatie obsteasca, asimilata la aceasta data cu organizatie neguvernamentala,  la nivelul  judetelor si al Municipiului Bucuresti, patrimoniul detinut de UTC, pana la clarificarea situatiei juridice ale acestuia, a trecut in administrarea provizorie a Companiei Autonome de Turism pentru Tineret (CATT). In mai 1990, s-a clarificat situatia juridica a acestuia prin DL 150/1990, infiintandu-se fundatiile judetene pentru tineret si a Municipiului Bucuresti, transmitandu-se in proprietatea acestora patrimoniul pe care l-a detinut UTC in proprietate la nivel de judete si municipiul Bucuresti, acestea devenind succesoare in drepturi a fostelor organizatii obstesti, prorietatea avand un caracter privat ce nu a apartinut statului.

In ceea ce priveste patrimoniul FTMB la infintare, acesta a fost preluat prin protocol de la Compania Autonoma de Turism pentru Tineret (CATT) in conformitate cu prevederile DL 150/1990 si s-a constituit din urmatoarele imobile (constructii si terenuri aferente):

 • Modern Club situat in B-dul. Bucurestii Noi nr. 48. sectorul 1, Bucuresti;
 • Universal Club situat in Sos. Vergului nr. 14, sectorul 2, Bucuresti;
 • Titan Club, situat in Str. Turturelelor nr. 11, sector 3, Bucuresti;
 • Tehnic Club situat in Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4, Bucuresti;
 • Ecran Club situat in Sos. Grozavesti nr. 84, sector 6, Bucuresti,

cu precizarea ca aceste imobile descrise mai sus se afla in proprietatea FTMB si in ziua de azi si sunt intabulate in cartea funciara  pe numele proprietarului Fundatia pentru Tineret a Muncipiului Bucuresti.

Cu referire la acest aspect, facem precizarea ca patrimoniul UTC nu a fost niciodata proprietatea  statului, fapt confirmat si de catre Ministerul Justitiei in anul 1991, cand printr-o adresa transmisa catre Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), se afirma ca fundatiile judetene pentru tineret si a Municipiului Bucuresti „sint independente si nu in subordinea sau sub indrumarea si controlul Ministerul Tineretului si Sportului, sustinand, totodata,  ca „din moment ce, asa cum rezulta din prevederile art.2 din Decretul-Lege nr. 150/1990, in patrimoniul fundatiilor pentru tineret au fost transmise bunurile, inclusiv fondurile banesti,  ce au apartinut fostelor organizatii ale tineretului comunist din judete si Municipiul Bucuresti, inseamna ca aceste bunuri au devenit proprietatea fundatiilor pentru tineret. Devenind proprietare asupra acestor bunuri, fundatiile pentru tineret exercita asupra lor toate atributele dreptului de proprietate: posesie, folosinta si dispozitie.

Aceste concluzii au fost reiterate si de catre MTS in adresa transmisa catre FTMB in anul 1991, clarificand juridic detaliile despre patrimoniul fundatiilor judetene si a municipiului Bucuresti.

De altfel, aceleasi aspecte juridice cu privire la patrimoniul fundatiilor pentru tineret  sunt sustinute si in 2011 de catre  Ministerul Finantelor Publice prin  adresa transmisa FTMB, aceasta institutie confirmand faptul ca patrimoniul preluat de fundatiile pentru tineret nu face parte din domeniul public al statului, ci este proprietate a fundatiilor respective.

 Referitor la faptul ca inainte de 1990 la aceste cluburi se faceau diverse cursuri, facem precizarea ca acestea erau cursuri de calificare si perfectionare la care participau toate categoriile de varsta si nu erau oferite gratuit, ci contra cost. Chiar daca aceste cursuri nu mai sunt de actualitate, subliniem faptul ca FTMB a avut si are in derulare proiecte de si pentru tineret, desfasoara constant ateliere, cursuri, workshop-uri pentru tineri, toate acestea fiind puse la dispozitia tinerilor in mod gratuit.

Referitor la afirmatiile tendentioase cu privire la incheierea si derularea unor contracte, aducem urmatoarele clarificari:

 1. Pentru terenul detinut in proprietate de catre FTMB in suprafata de 3.200 mp din Bucuresti, actualmente Str. Pajurei nr. 2B, sectorul 1, in anul 2005 s-a incheiat intre FTMB si societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. un Contract de Asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, ce viza edificarea unui imobil de catre societatea Rotary Constructii S.R.L., ce poarta in momentul de fata denumirea ansamblul rezidential DANA NORD. Prin semnarea contractului si a actelor aditionale la acesta, fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, Vlad Marian – in calitate de Director General al FTMB la acea data impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, au produs FTMB prejudicii in suma de 726.981 Euro, suma ce a fost stabilita prin expertiza contabila judiciara dispusa de procurorul de caz in dosarul penal deschis ca urmare a plangerii penale formulate de FTMB, plangere ce a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in anul 2012. La aceasta data, dupa derularea mai multor faze procesuale si procedurale, s-a dispus redeschiderea urmaririi penale a lui Enache Cristinel Petrus – Presedinte al FTMB in acea perioada si Vlad Marian – Director General al FTMB in acea perioada sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare, inselaciune si neglijenta in serviciu.

 

 1. De asemenea pe terenul in suprafata de 826 mp detinut in proprietate de catre FTMB, actualmente situat in Bucuresti, str. Pajurei nr. 2C, sectorul 1, s-a incheiat in anul 2007, intre FTMB si societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. un alt Contract de asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, ce viza edificarea de catre societatea Rotary Constructii S.R.L., pe terenul – proprietatea FTMB, a unei constructii, contract ce a fost ulterior cesionat de catre societate d-lui. Mihai Leonard Rotaru – asociat unic si administrator al societatii ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., care a edificat aceasta constructie si care a si instrainat-o in anul 2009, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1. In urma acestei asocieri, semnate de asemenea de Vlad Marian – in calitate de Director General la acea data fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, FTMB a primit in proprietate, in anul 2009, spatiul comercial aflat la parterul imobilului situat in Bucuresti, Str. Pajurei nr. 2B, sector 1. De mentionat faptul ca, dupa data intrarii in proprietatea FTMB a acestui imobil, respectiv anul 2009, nu s-au facut demersuri de catre conducerea FTMB de la acea data pentru intabularea acestuia in Cartea Funciara, insa prin grija si efortul conducerii FTMB aleasa in noiembrie 2010, acest imobil a fost intabulat pe numele FTMB in anul 2012.

 

NOTA: Pentru cele doua terenuri mentionate la punctul 1 si 2, societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. si Mihai Leonard ROTARU aveau obligatia contractuala de a achita anual impozitul pe teren, obligatie nerespectata de catre acestia pentru anul 2017, pe cale de consecinta FTMB formuland actiuni in instanta pentru recuperarea sumelor datorate de acestia.

 

 1. Pentru imobilul Universal Club – teren si constructie – proprietatea FTMB, din sectorul 2, facem urmatoarele precizari:

FTMB a incheiat cu societatea UNIVERSAL TOP CONSTRUCT S.R.L. un contract de inchiriere in anul 2002, pentru intregul teren in suprafata de 13.377 mp pe care se afla cladirea Universal Club, contract semnat pentru FTMB de Vlad Marian Director General al FTMB la acea data. Societatea UNIVERSAL TOP CONSTRUCT S.R.L. apartine lui Melhem Samer Bek (persoana cu dubla cetatenie – libaneza si romana) ce este asociat majoritar si administrator al acestei societati.

Ulterior FTMB a dezmembrat terenul aferent constructiei in 3 loturi, societatea Universal Top Construct S.R.L. ramanand in folosinta cu cladirea si terenul in suprafata de 5.887 mp, lotul 1. Acest contract, semnat in numele si pentru FTMB de Vlad Marian – Director General la acea data, impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, nu a fost si nu este favorabil FTMB.

 1. Pentru celelalte 2 (doua) loturi situate in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14J, respectiv nr. 14K, sector 2, FTMB a incheiat Contracte de asociere in vederea edificarii unor constructii, semnate de FTMB prin acelasi Director General Vlad Marian impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, in anul 2006 cu societatea TISERA COM S.R.L. si in anul 2007 cu societatea TISERA CONSTRUCT S.R.L., fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB.

Ca urmare a faptului ca societatile mentionate nu au respectat prevederile contractului, asa cum a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, in anul 2016 FTMB a transmis celor doua societati notificari de incetare a acestor contracte de asociere din vina celor doua societati – Tisera Com si Tisera Construct. Facem precizarea ca atat societatea TISERA COM S.R.L. cat si societatea TISERA CONSTRUCT S.R.L. sunt controlate de catre Melhem Samer Bek (persoana cu dubla cetatenie – libaneza si romana) ce este asociat in cadrul celor doua societati si imputernicit al acestora in relatia cu FTMB si care s-a opus la predarea terenurilor dupa incetarea contractelor.

Ca urmare a incetarii acestor contracte FTMB a procedat la formularea actiunilor de evacuare, atat a societatii TISERA COM S.R.L. cat si a societatii TISERA CONSTRUCT S.R.L. de pe terenurile ce au facut obiectul asocierii. In momentul de fata societatea Tisera Construct S.R.L. a fost evacuata de pe terenul – proprietatea FTMB din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14J, sector 2, ca urmare a punerii in executare a hotararii instantei, in timp ce actiunea impotriva societatii Tisera Com de evacuare a acesteia de pe terenul – proprietatea FTMB situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14K, sector 2 se afla inca pe rolul instantei.

 1. Pentru imobilul Titan Club compus din teren si constructie, situat pe raza sectorului 3, FTMB prin Vlad Marian Presedinte FTMB la acea data, a incheiat in anul 1996 un contract de asociere cu societatea CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L. (pentru exploatarea imobilului), pe toata durata de existenta a cladirii, cu obligatia societatii de a realiza pe terenul liber o constructie din care FTMB sa-i revina 20% din suprafata construita. Societatea CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L. este detinuta de catre Melhem Samer Bek – cetatean libanez (la acea data), unde este asociat unic si administrator.

Ca urmare a faptului ca Melhem Samer Bek nu a putut sa realizeze investitiile la care s-a angajat prin contractul de asociere incheiat in anul 1996, in anul 2005 Melhem Samer Bek a adus si a propus societatea TRIUMF CONSTRUCT ca investitor pentru edificarea unor constructii pe o parte din terenul – liber de constructii – proprietatea FTMB, intreg terenul fiind dezmembrat in trei loturi.

Contractul de asociere a fost modificat in anul 2005 in contract de inchiriere, prin acest contract FTMB punand la dispozitia societatii CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L. terenul in suprafata de 4.000 mp pe care se afla cladirea Titan Club FTMB pe o perioada de 25 de ani. In anul 2009 acest contract a fost cesionat, cu acordul FTMB – prin Vlad Marian Director General la acea data, societatii MOB PRODUCT EXPERT S.R.L., societate controlata de Melhem Samer Bek care este asociat majoritar si Administrator al acesteia.

Acest contract, semnat in numele si pentru FTMB de Vlad Marian – Director General la acea data, impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, nu a fost si nu este favorabil FTMB.

 1. In anul 2005, concomitent cu incheierea contractului de inchiriere cu societatea CLUB BASSAM’S WHY NOT S.R.L., FTMB a incheiat cu societatea TRIUMF CONSTRUCT, la acea data avand statut de SRL, un contract de asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, avand ca obiect edificarea de catre societate a unor constructii pe terenul – proprietatea FTMB in suprafata de 6.000 mp din Str. Turturelelor nr. 11, sector 3. Conform dispozitiilor contractuale, la finalizarea asocierii FTMB ii revenea 10% din 6.000 mp suprafata construita, la care se adauga 4% din suprafata construita ce depasea 6.000 mp. Din actionariatul societatii TRIUMF CONSTRUCT S.A. facea parte si Mohammad Murad – persoana cu dubla cetatenie, respectiv libaneza si romana.

La finalizarea constructiei, FTMB a preluat, prin Vlad Marian, pe baza de proces verbal, doar o parte din etajul 1 al constructiei si nu etajul in totalitate.

NOTA: In perioada 2012-2016 conducerea actuala a FTMB a fost nevoita sa actioneze in judecata societatea TRIUMF CONSTRUCT S.A., pentru a dobandi, in justitie, intrarea in drepturile rezultate din contract, inclusiv recalcularea suprafetei ce ii revenea, proportional cu suprafata totala construita. In anul 2016 FTMB a devenit proprietar, de fapt si de drept, asupra intregului spatiu aflat la etajul 1 al blocului cu destinatia de birouri, precum si a 10 locuri de parcare aflate la subsolul si demisolul acestei constructii, in baza unei Tranzactii judiciare incheiate cu societatea TRIUMF CONSTRUCT S.A., consfintita prin instanta.  Proprietatea a fost intabulata in Cartea Funciara pe numele FTMB.

 1. Pentru imobilul Tehnic Club, compus din teren si constructie, situat in sectorul 4, aratam ca in anul 2000 s-a incheiat un contract de inchiriere intre FTMB si Universitatea Vasile Goldis din Arad, contract avand ca obiect obtinerea folosintei de catre aceasta din urma a imobilului Tehnic Club, contract ce a incetat la finele anului 2010, iar la inceputul anului 2011, conducerea FTMB aleasa in noiembrie 2010 a preluat de la chirias cladirea Tehnic Club, constatand cu aceasta ocazie starea deplorabila in care se afla constructia. 
 1. In anul 2005, dupa dezmembrarea terenului situat in Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4 in doua loturi, pentru lotul 2 – liber de constructii FTMB, prin Vlad Marian Director General impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, a semnat cu societatea RO-IS CONSTRUCT S.R.L., devenita ulterior RO-IS CONSTRUCT DEVELOPMENT 2006 S.R.L. (a caror asociati au cetatenie israeliana), un contract de asociere in vederea edificarii unor constructii – modificat si completat prin acte aditionale ulterioare, ce viza edificarea de catre societate a unui imobil, actualmente ansamblul rezidential DIAMOND PARK, pe terenul – proprietatea FTMB. Prin semnarea contractului si a actelor aditionale la acesta, fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, Vlad Marian – in calitate de Director General al FTMB la acea data impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, au produs FTMB prejudicii in suma de 1.397.400 Euro, suma ce a fost stabilita prin expertiza contabila judiciara dispusa de procurorul de caz in dosarul penal deschis ca urmare a plangerii penale formulate de FTMB, plangere ce a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in anul 2012. In momentul de fata, dupa derularea mai multor faze procesuale si procedurale, s-a dispus redeschiderea urmaririi penale a lui Enache Cristinel Petrus – Presedinte al FTMB in acea perioada si Vlad Marian – Director General al FTMB in acea perioada, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare, inselaciune si neglijenta in serviciu.
 1. Pe raza sectorului 6 FTMB detine in proprietate imobilul Ecran Club – teren si constructie, situat in Bucuresti, Sos. Grozavesti nr. 84.

In cadrul Ecran Club a avut sediul FTMB, pana in luna ianuarie 2011, iar de la acea data si in prezent, sediul FTMB se afla in imobilul Tehnic Club din Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4.

Pentru suprafata de teren de 7.000 mp – libera de constructii din Sos. Grozavesti nr. 84, sector 6, in anul 2005 FTMB a incheiat cu societatea ROTARY  CONSTRUCTII S.R.L., prin Vlad Marian Director General al FTMB la acea data, impreuna cu Enache Cristinel Petrus – Presedinte FTMB la acea data, fara aprobarea Adunarii Generale a FTMB, un contract de asociere, contract ce a fost modificat in anii 2012 si 2015 de catre conducerea aleasa in noiembrie 2010, in baza hotararilor adunarilor generale a FTMB, stabilind prin aceste acte aditionale termene foarte clare, pe care societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. nu le-a respectat si astfel contractul a incetat de drept.

Ca urmare a incetarii de drept a contractului pentru nerespecarea de catre societatea ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. a obligatiilor contractuale asumate, Adunarea Generala a FTMB a hotarat actionarea in instanta a acesteia pentru obligarea societatii de a achita FTMB daune – interse in suma de 500.000 Euro, conform clauzelor contractuale.

Nota: Fata de situatiile prezentate anterior, concluzionam ca toate contractele de asociere si inchiriere, precum si actele aditionale la acestea, incheiate de catre FTMB, pana la finele anului 2010 s-au semnat cu incalcarea dispozitiilor art. 25 lit. h) din ROF-ul FTMB in vigoare in acea perioada, dispozitii potrivit carora una din atributiile Forumului (Adunarea Generala a FTMB)  era „h) aproba investitiile propuse de consiliul de conducere”, nici Presedintele FTMB- Enache Cristinel Petrus si nici Directorul General al FTMB – Vlad Marian din acea perioada nu au fost mandatati de Adunarea Generala a FTMB pentru a semna, in numele si pentru FTMB, aceste contracte de asociere.

 1. Referitor la afirmatiile care se fac la societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG), aceasta a fost infiintata prin hotararea Adunarii Generale a FTMB din 2011 si functioneaza si ia hotarari in conformitate cu Actul Constitutiv, a legii 31/1990 si a actelor normative in vigoare. Tot prin hotararea Adunarii Generale a FTMB, la infiintarea societatii TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG) s-a stabilit nominal componenta Consiliului de Administratie si a Comisiei de Cenzori a acesteia. Aceasta societate s-a dezvoltat inclusiv prin atragerea de noi actionari, care au contribuit in numerar si/sau in natura. Nu exista nicio ilegalitate cu privire la infiintarea societatii TMG, la majorarea capitalului social al acesteia, la administrarea de catre aceasta a patrimoniului FTMB , asa cum se vehiculeaza in mod tendentios.

Tot aici facem clarificarea ca patrimoniul FTMB nu s-a instrainat o data cu infiintarea societatii TMG, aceasta are dreptul doar de administrare a patrimoniului, nu este proprietar, proprietarul de drept este in continuare Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti.

In baza contractelor de asociere in participatie, incheiate cu societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. (TMG), pentru administrarea patrimoniului FTMB, TMG printre altele, are si obligatia sa suporte impozitul pe teren si cladiri, sa suporte costurile de asigurare ale acestora, sa suporte toate costurile utilitatilor, sa efectueze toate reparatiile si investitiile necesare, FTMB neachitand nicio factura catre furnizorii de utilitati ai acestor imobile.

In ceea ce priveste asa – zisa ilegalitate comisa prin infiintarea societatii TIN MANAGEMENT GRUP S.A si administrarea patrimoniului Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB), precizam ca a fost efectuat un control concomitent (si la societatea TMG si la FTMB) de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF)– Directia Antifrauda Fiscala. Dupa finalizarea controlului efectuat la TMG si FTMB, inspectorii antifrauda au precizat in registrul unic de control ca s-a efectuat controlul, iar in urma acestui control, in procesul-verbal incheiat de catre acestia se precizeaza ca nu s-a incalcat nicio prevedere legala.

 1. Din anul 2012 si pana in prezent s-au realizat investitii la cluburile proprietatea FTMB, dupa cum urmeaza:
 • La Tehnic Club, societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. a efectuat investitii in valoare de 1.309.954 lei, reabilitand in totalitate acest club care se afla intr-o stare deplorabila la preluarea acestuia in 2011, de la fostul chirias, de catre FTMB;
 • La Modern Club, s-au efectuat investitii in valoare de 338.550 lei;
 • La Titan Club, s-au efectuat investitii in valoare de 1.713.512 lei;
 • La Ecran Club, urmeaza sa se faca investitii in valoare de peste 300.000 euro.
 1. Referitor la afirmatiile mincinoase ca Ecran Club este un club de „fite”, facem clarificarea ca acolo, sub sigla Quantic Club, se desfasoara activitati de/pentru tineret, intr-un spatiu cultural alternativ unde se gaseste diversitate artistica: piese de teatru, concerte, conferinte, expozitii, spatiu de cultura, etc., intr-o atmosfera cultural-creativa, si unde se ofera un spatiu pentru tinerii artisti, in care sa-si investeasca timpul, ideile, energia. Acest spatiu este destinat oricarei persoane, indiferent de varsta sau statut social, nicidecum un spatiu exclusivist sau de “fite”.
 1. In ceea ce priveste valoarea patrimoniului FTMB, acesta nu s-a ridicat niciodata la valoarea de 60.000.000 euro sau 100.000.000 dolari, cum afirma unele persoane ignorante, acestea sunt afirmatii tendentioase, constituind, poate doar elemente pentru un spectacol mediatic, la comanda, supraevaluari fanteziste. Concret, precizam ca la aceasta data (ianuarie 2018), in urma evaluarilor si reevaluarilor, efectuate de catre evaluatori experti autorizati ANEVAR, patrimoniul FTMB este in valoare de 43.097.101 euro, echivalent a 149.747.830 lei, dupa cum urmeaza:
 • Valoarea totala a terenurilor proprietatea FTMB este de 39.580.430 euro, echivalent a 133.836.246 lei;
 • Valoarea totala a cladirilor proprietate FTMB este de 3.516.761 euro, echivalent a 15.911.584 lei.

Pentru a elimina orice suspiciune cu privire la valoarea patrimoniului FTMB, precizam ca aceste sume sunt cele care reflecta adevarul, oricand verificabile, deoarece sunt declarate la Administratia Nationala a Finantelor Publice (A.N.A.F.) si, anual, la Directia Taxe si Impozite Locale a fiecarui sector.

 1. Consideram ca afirmatiile defaimatoare la adresa FTMB, a activitatii si patrimoniului acesteia au ca motivatie faptul ca actuala conducere a FTMB i-a deranjat pe Vlad Marian – fostul Director General al FTMB si acolitii sai, ca acestia nu au reusit sa devalizeze patrimoniul FTMB, inclusiv sa demoleze trei cluburi – proprietate FTMB (Modern Club, Tehnic Club si Ecran Club), lasandu-le intr-o stare deplorabila, unde ar fi dorit sa se ridice blocuri de locuinte si/sau birouri. Tot aici facem mentiunea ca Vlad Marian, din anul 2010 si pana in prezent, colaboreaza cu Rotary Constructii SRL, iar inainte de 2010, cele doua societati comerciale unde Vlad Marian era asociat si administrator, isi desfasurau activitatea in spatiile proprietatea Rotary Constructii SRL.
 1. Referitor la scopul Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, facem precizarea ca incepand cu anul 2012 au fost realizate si finantate anual proiecte ale organizatilor neguvernamentale de/pentru tineret (ONGT) membre si partenere si s-a acordat sprijin prin punerea la dispozitie a spatiilor existente pentru desfasurarea de activitati de/pentru tineret.

Finantarea de catre Fundatia pentru Tinert a Municipiului Bucuresti a ONG-urilor membre si partenere pe parcursul anilor este:

 • 196 732 lei – in anul 2012;
 • 308 571 lei – in anul 2013;
 • 279 247 lei – in anul 2014;
 • 274 783 lei – in anul 2015;
 • 236 831 lei – in anul 2016;
 • 446 340 lei – in anul 2017.

Toate aceste finantari precum si sprijinul acordat catre ONG-urile membre si partenere FTMB au putut fi realizate in urma exploatarii patrimoniului FTMB, iar daca acest patrimoniu nu ar fi exploatat corespunzator, nu ar exista posibilitatea de a sprijinii organizatiile de/pentru tineret si nici de a mentine si/sau intretine acest patrimoniu in conditii optime.

 1. Referitor la interpelarea facuta in 2014 la Camera deputatilor de catre deputatul Andreea Paul, subliniem ca tot ce a sustinut Vlad Marian – fostul Director General al FTMB este neadevarat, atat Ministerul Tineretului si Sportului, cat si Ministerul Afacerilor Interne au formulat raspunsuri prin care considera sesizarea ca nefondata.

Patrimoniul FTMB transmis in proprietate, in baza  Decretului Lege 150/1990, este intact si proprietar este Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti.

Suntem interesati insa, daca declaratiile defaimatoare la adresa Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti sunt sustinute prin probe, conform deontologiei jurnalistice si nu numai. In acest sens, precizam ca FTMB isi rezerva dreptul de a actiona in instanta structurile media care denigreaza Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, utilizand informatii desprinse din sfera fictiunii.

 

Consiliul de Conducere

al

Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti