In anul 2013Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti a organizat si sprijinit activitati de/pentru tineret in valoare totala de 308.571 lei, din care 191.310 lei constituie sprijinul acordat de FTMB pentru ONGT-urile membre si partenere, ocazionate de punerea la dispozitia acestora a spatiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club si imobil birouri – Turturelelor 11A, iar suma de 117.261 lei reprezinta cheltuieli financiare efectuate pentru realizarea programelor proprii, in parteneriat si implementarii acestora.