În cadrul unor reuniuni şi dezbateri Fundația pentru Tineret a Municipiului București şi Blocul Naţional Sindical prin intermediul organizaţiei de tineret au stabilit bazele unui protocol de colaborare printr-un parteneriat activ pentru îmbunătăţirea participării tinerilor la viaţa socială, economică, artă, cultură, sport, turism, a comunitaţior în care aceştia activează. Astfel, în ziua de 12 februarie 2013, Preşedintele Fundației pentru Tineret a Municipiului București dl. Ticu PLĂCINTĂ şi Preşedintele Blocului Naţional Sindical – dl. Costin DUMITRU au semnat protocolul pentru îndeplinirea obiectivelor propuse spre realizarea în comun a unor programe specifice pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor în sprijinul tradiţiilor umaniste, ale valorilor democraţiilor şi aspiraţiilor societăţii româneşti şi europene.

Din obiectivele protocolului remarcăm că tinerii vor beneficia indiferent de mediul social din care provin de informaţii şi îndrumare în carieră prin consiliere onestă şi promtă. Susținerea și dezvoltarea de programe de formare profesională între structurile celor doua părți va contribui gradului de ocupare pe piaţa muncii.

Tinerii vor avea sprijinul apartenenţei la un grup social care să le ofere mediul propice pentru a obţine şi a împărtăşi informaţii privind oportunităţi în vederea atragerii de finanţări europene prin programe specifice de şi pentru tineret.

În vederea menţinerii şi promovării parteneriatului se vor organiza conferinţe, semninarii, emisiuni Radio-TV şi alte mijloace agreate de comun acord prin inițiative ce vizează într-o manieră directă sau indirectă tineretul.