În cadrul dezbaterii dedicată elaborării Strategiei Naţionale pentru Tineret 2014-2020, ce a avut loc la 5 august 2013, la Casa ONU din Bucureşti, au fost reunite ONGT-urile reprezentative şi instituţiile din domeniul tineretului, pentru un dialog privind structura şi fundamentele pe care va trebui ca această strategie să se bazeze.

    Discuţiile au fost deschise de reprezentantul UNICEF în România, dna. Sandie Blanchet, care a punctat necesitatea acestei dezbateri, a acestui dialog dintre societatea civila şi Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) în elaborarea unei strategii pentru tineret care să aibă efecte benefice pe termen mediu şi lung.

      Dna. Blanchet a menţionat, de asemenea, că UNICEF asistă din punct de vedere tehnic MTS, în vederea elaborării acestei strategii.

      Secretarul de stat al MTS, dl. Cosmin Cristian, a vorbit în prima parte a dezbaterii despre faptul că MTS caută consilierea tuturor ONGT-urilor şi instituţiilor din domeniul tineretului care sunt reprezentative. Acesta consideră că este un prim pas în deschiderea unui dialog constant, a unei colaborări strategice între autorităţi şi societatea civilă pentru stabilirea unui fundament comun în ceea ce priveşte tineretul român. Faptul că acest demers are şi un sprijin politic din partea autorităţilor, ar trebui să impulsioneze societatea civilă să se deschidă la o cooperare strategică în domeniul tineretului.

       S-a punctat ideea că Strategia Naţională pentru Tineret trebuie să se contruiască pe 4 piloni de bază, fiind ajutaţi de un al 5-lea pilon central şi totodată auxiliar:

    • ocupare forţă de muncă – antreprenoriat;

    • cultură – educaţie non-formală;

    • sănătate – sport – recreere;

    • participare – voluntariat;

Pilonul central fiind incluziunea socială.

       Astfel, fiecare ONGT reprezentativ aflat la această dezbatere, prin reprezentanţii săi, a expus problemele pe care astfel de strategie ar trebui să le soluţioneze, din perspectiva şi experienţa respectivei organizaţii.

     Termenul-limită naţional pentru definitivarea Strategiei Naţionale pentru Tineret 2014-2020 s-a stabilit a fi luna octombrie a.c., considerându-se că până atunci se vor fi consultat toţă actorii implicaţi în economia acestei strategii, coroborat cu sondarea la nivel judeţean şi local, prin organizaţiile implicate în acest proces, a tuturor aspectelor legate de viaţa şi viitorul tineretului român.

      La aceste dezbateri, în calitate de instituţie reprezentativă la nivel naţional în domeniul de şi pentru tineret, a luat parte şi Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret din România, prin membrul Consiliului de Administraţie al CNFTR, dl. Florin Paul Ionescu, precum şi Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, care a reprezentat CNFTR, prin domnii Dan Ioan Trestieni şi Gabriel Ban.