În urma recomandării Conferinţei Mondiale a Miniştrilor Tineretului ce avusese loc în perioada 08-12.08.1989, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a propus prin Rezoluţia 54/120 ca data de 12 august să fie declarată Ziua Internaţională a Tineretului.

Ziua Internaţională a Tineretului oferă oportunitatea de a sărbători şi a integra luările de poziţie, acţiunile şi iniţiativele tinerilor, precum şi cele de a încuraja implicarea lor semnificativă la nivel mondial. Manifestările mondiale prilejuite de Ziua Internaţională a Tineretului vor fi organizate de tineri pentru tineri, împreună cu alţi reprezentanţi ai domeniului lucrătorilor de tineret („youth work”) promovând astfel recunoaşterea importanţei implicării tinerilor în viaţa politică, economică şi socială.

Inegalităţile profunde şi lipsa incluziunii politice şi sociale a tinerilor par să fie în centrul problemei, la toate nivelurile. Tinerii reclamă ca în mod regulat cererile lor nu sunt luate în considerare suficient, înţelese şi îndeplinite şi că implicarea şi abilitarea lor în diferite procese ale vieţii politice, economice şi sociale lipseşte în continuare.

În acest context, Ziua Internaţională a Tineretului din 2020 îşi propune să scoată în evidenţă necesitatea permiterii implicării tinerilor în aceste procese ale vieţii comunităţii, prin creşterea gradului de incluziune a tinerilor în instituţiile locale, naţionale şi globale. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Tineretului, ediţia anului 2020, se încearcă evidenţierea modalităţilor prin care implicarea tinerilor la nivel local, naţional şi global poate aduce un plus activităţii acestor instituţii atât la nivel naţional, cât şi multinaţional. De asemenea, se doreşte obţinerea unor concluzii elocvente privind îmbunătăţirea semnificativă a implicării şi reprezentativităţii tinerilor în politica instituţională.

În acest an, manifestările organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Tineretului vor încerca să pună accentul pe implicarea tinerilor tinant cont de următoarele trei fluxuri interconectate:

  1. Implicarea tinerilor la nivel local/comunitar;
  2. Implicarea la nivel naţional prin formularea şi implementarea legilor şi politicilor;
  3. Implicarea la nivel global.