Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) partener al Centrului de Incluziune Socială a Institutului de Politici Publice anunţă organizarea unei selecţii a persoanelor interesate pentru următoarele tipuri de calificări: lucrător comercial şi operator introducere, validare şi prelucrare date.București, 24 aprilie 2012. În baza protocolului semnat cu Centrul de Incluziune Socială a Institutului de Politici Publice Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) anunţă persoanele interesate că s-a început selecţia cadidaţilor pentru următoarele calificări: lucrător comercial (5 locuri) şi operator introducere, validare şi prelucrare date (7 locuri).

Criteriile de selectie vor fi:-familii monoparentale;-tineri orfani de peste 18 ani;-persoane cu dizabilităţi;-persoane cu boli cronice care le afectează viaţa profesională şi socială;-familii cu peste 2 copii în îngrijire;-prostituate sau foste prostituatate;-persoane foste dependente de droguri

Cursurile sunt organizate de  Institutului de Politici Publice în cadrul proiectului „Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnurabile”, iar absolvenţii obţin un certificat de calificare acredidat CNFPA, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.Fiecare participant la program beneficiază şi de consiliere socială, psihologică şi de orientare în carieră, acompaniere şi îngrijire pentru membrii familiei dependenţi de participanţii la program (copii, bătrâni, persoanele cu dizabilităţi, etc), precum şi mediere în vederea găsirii şi menţinerii unui loc de muncă.

Pentru detalii şi înscriere:

Daniela Mironescu,  0752.202508  daniela.mironescu@ftmb.ro