FUNDAŢIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (FTMB), cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 4, Calea Şerban Vodă, nr. 213, cod fiscal 427312-atribut fiscal RO, e-mail: office@ftmb.ro, tel: 021.335.13.72; fax: 021.410.70.27, reprezentată de Consiliul de Conducere al FTMB, reprezentând la data publicarii acestui material interesele a 30 (treizeci) de organizații neguvernamentale de/pentru tineret membre ce au sediul și își desfășoară activitatea în municipiul București,

ne exprimăm protestul si totalul dezacord față de Proiectul de Regulament de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tinert și a municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, proiect publicat de către Ministerul Tineretului și Sportului la data de 11.03.2020 și 13.03.2020 spre a fi supus dezbaterii publice.

Constatăm că, prin demersul actual privind adoptarea unui regulament de implementare a Legii 146/2002, Ministerul Tineretului și Sportului, urmărește schimbarea statutului juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, statut conferit prin lege specială acestor fundații, respectiv prin Decretul-lege 150/1990 și menținut prin Legea 350/2006, ce intră în contradicție juridica flagrantă si neconstitutionala cu dispozițiile normelor legale aplicabile fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București.

În consecință, Fundația pentru Tineret a Municipiului București protestează împotriva acestui regulament prin care se urmăreste NAȚIONALIZAREA patrimoniului fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, precum și POLITIZAREA conducerii acestor fundații, prin intermediul unui act normativ care prevede dispoziții contrarii, incompatibile cu statutul conferit initial acestor fundații prin Decretul-lege 150/1990 și care fac imposibilă aplicarea acestuia. Această situație, dacă va fi pusă în aplicare, ne va obiliga să informăm forurile europene despre acest fapt ce intră în contradicție, așa cum am subliniat mai sus, cu statutul asigurat prin lege fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București.           

            Este de neconceput ca, prin elaborarea acestui Regulament, după aproape 18 (optsprezece) ani de la data la care ar fi trebuit sa fie supus adoptării si aplicării, să fie încălcat, in mod flagrant, caracterul conferit de lege fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și anume acela de persoane juridice DE DREPT PRIVAT și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, NEPOLITICE și fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui județ și a Municipiului București.

            Este clar că, dacă s-ar adopta acest Regulament, în forma supusa „dezbaterii actuale”, fundațiile și-ar pierde iremediabil, in totalitate caracterul NEPOLITIC conferit  de lege, atâta timp cât în structura de conducere a acestora ar intra persoane din cadrul Consiliilor Județene, respectiv al Consiliului General al municipiului București – autorități publice organizate la nivelul fiecărui județ și a municipiului București, a căror conducere este asigurată de persoane angajate politic.