Ca urmare a  transmiterii unor informatii mincinoase de catre numitul RUS Traian Daniel cu privire la entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures”, Fundatia Nationala pentru Tineret isi reitereaza pozitia si pune la dispozitia persoanelor interesate documentele care au stat la baza deciziei de anulare a Hotararii cu privire la aderarea acestei entitatati la FNT.

Aceasta decizie a fost luata in urma primirii, pe e-mail, a unei adrese din partea d-nei. Maria Moldovan – presedinte al Comisiei de Cenzori a entitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures, prin care semnala prezenta unor nereguli in cadrul entitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures”.
Avand in vedere cele precizate in adresa mentionata mai sus, Secretarul General al FNT impreuna cu Directorul FNT au analizat documentele aflate in arhiva FNT.
Ca urmare a demersurilor descrise mai sus, s-a constatat ca Fundatia pentru Tineret Mures – infiintata in baza Decretului – Lege nr. 150/1990, ce a fost inscrisa in Registrul de stat sub nr. 309/26.07.1990 conform Certificatului nr. 4004/1990 emis de Administratia Financiara Mures care a obtinut CIF nr. 1207650 in data de 29.11.1992, s-a reorganizat in anul 2008 conform procesului verbal al Adunarii Generale de reorganizare din data de 18.12.2008 la care au participat un numar de 11 organizatii membre in cadrul careia s-a ales noul Consiliu de Conducere.
Conform acestui proces verbal mai sus mentionat cat si din adresa inaintata de Fundatia Nationala pentru Tineret in anul 2009 catre Municipiul Targu Mures – Biroul Corp Control Primar ca raspuns la solicitarea acesteia nr. B1/142/24.03.2009 reiese ca cele 11 organizatii membre in cadrul Fundatiei pentru Tineret Mures identificata cu CIF 1207650  sunt:
1. Organizatia Tineretului Ecologist din Romania;
2. Organizatia Tineretului Voluntar
3. Liga studentilor din UMF Tg-Mures
4. Asociatia pentru promovarea drepturilor omului „LIDER”
5. Asociatia Coregrafilor si Ansamblurilor Folclorice
6. Asociatia Rotaract Club Teka Tg-Mures
7. Asociatia Studentilor Maghiari Tg – Mures
8. Asociatia Turistica „Perpetuum Mobile”
9. Asociatia „SILOE”
10. Asociatia „Miscarea pentru Angajament Civic”
11. Asociatia „Outward Bound”,
Iar Consiliul de Conducere ales conform procesului verbal din data de 18.12.2008 are urmatoarea componenta:
– Presedinte – Cornel BRISCARU
– Vicepresedinte – Dorel HOSU
– Secretar – Viorel VARSAN
– Membru – Mihai PAVEL
– Membru – Hunor FARKAS
De asemenea, din continutul acestor acte rezulta ca la data reorganizarii Fundatiei pentru Tineret Mures (FT Mures), conform procesului verbal din data de 18.12.2008, dl. Daniel Traian RUS, la care se face referire in adresa Biroului Corp Control Primar, nu a fost si nu este Presedinte al Fundatiei pentru Tineret Mures identificata cu CIF 1207650.
Tot la nivelul anului 2008, in arhiva Fundatiei Nationale pentru Tineret, a fost gasit procesul verbal incheiat in data de 01.10.2008 privind constituirea entitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures (FJT Mures)” in conformitate cu Decretul – Lege nr. 150/1990 si a Legii 146/2002, la care au participat 4 organizatii de tineret, respectiv: Asociatia de Tineret „Tarnava Mare” Sighisoara, Fundatia Ambasadorii „Fair Play” Tg Mures, Organizatia Tineretului Liber Sighisoara si Liga Studentilor Universitatii „Petru Maior” Tg Mures, care au ales un Consiliu de Conducere format din 4 persoane astfel: Presedinte – Rus Traian Daniel, Vicepresedinte – Adriana Vanga, Secretar – Daniela Szekely si Membru – Pacurar Dan si care nici pana la aceasta data nu au obtinut un Certificat de Identificare Fiscala de la ANAF.
Subliniem faptul ca niciuna din cele 4 organizatii care au participat la Adunarea Generala de  constituire a entitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures (FJT Mures)” din anul 2008, nu a fost membra a Fundatiei pentru Tineret Mures identificata cu CIF 1207650, astfel neputand participa la reorganizarea acesteia cum era precizat in Procesul Verbal al Adunarii Generale din anul 2008.
In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca in perioada cuprinsa intre 2008 si pana in prezent niciuna din cele 2 fundatii, respectiv Fundatia pentru Tineret Mures identificata cu CIF 1207650 si entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” „infiintata in anul 2008” nu au depus situatiile financiare anuale la ANAF Mures.
Entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008” a incercat pe parcursul anilor sa isi insuseasca CIF-ul Fundatiei pentru Tineret Mures – reorganizata si identificata cu CIF 1207650 , sustinand ca entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008” detine acest CIF, ajungand intr-un final sa il declare pierdut la Monitorul Oficial.
Incepand cu luna octombrie 2016, entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, prin Presedinte Rus Traian Daniel a solicitat  in nunumarate randuri sprijinul Fundatiei Nationale pentru Tineret sustinand ca s-a reorganizat in anul 2008 in conformitate cu prevederile Legii 146/2002, si-a schimbat denumirea din Fundatia pentru Tineret Mures in Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures si ca a pierdut CIF-ul, neputand fi in masura sa il prezinte la momentul depunerii documentelor necesare in vederea aderarii ca membru in cadrul FNT.
Necunoscand, la acea data, faptul ca enitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, prin numitul Rus Traian Daniel s-a substituit Fundatiei pentru Tineret Mures identificata cu CIF 1207650, avand ca presedinte pe dl. Briscaru Cornel, fapt remarcat si prin analizarea stampilei aplicate pe documente de catre enitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, stampila pe care era inscriptionat CIF-ul Fundatiei pentru Tineret Mures, Consiliul de Administratie al FNT a propus Adunarii Generale din data de 17.03.2017 validarea aderarii enitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”,  ca membru in cadrul Fundatiei Nationale pentru Tineret.
De asemenea, la data de 15.06.2017 Fundatia Nationala pentru Tineret prin Vicepresedinte si Secretar General, a participat, de buna credinta, la invitatia facuta de numitul Rus Traian Daniel – Presedinte al enitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, la Adunarea Generala a enitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”,  sedinta la care au participat 4 organizatii si in cadrul careia s-a adoptat Regulamentul Intern de Organizare si Functionare (pe care l-a solicitat ca model de la FNT), s-a admis o noua organizatie – „Asociatia Asined & Naiart” ca membru in cadrul entitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, majorandu-se astfel numarul de organizatii membre de la 4 la 5, s-a ales Consiliul de Conducere in urmatoarea componenta:  Presedinte – Rus Traian Daniel, Vicepresedinte – Doina Elena Tintosan, Secretar – Daniela Mera si Membri – Magyari Erzsebet si Covaciu Marius si Comisia de cenzori in urmatoarea componenta: Presedinte – Moldovan Maria si Membri – Traian Ioana si Vasile Dorel.
Cele constatate in urma analizarii documentelor din arhiva Fundatiei Nationale pentru Tineret s-au adus la cunostinta Adunarii Generale Extraordinare a FNT ce s-a desfasurat in perioada 21-22 septembrie 2017 in Comuna Moeciu de Jos, judetul Brasov, in acest context Adunarea Generala  a hotarat anularea Hotararii nr. 3 a Adunarii Generale din data de 17.03.2017 in ceea ce priveste admiterea ca membru in cadrul FNT a entitatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, in sensul anularii art. 1 din aceasta hotarare, datorita faptului ca aceasta nu are personalitate juridica recunoscuta de organele abilitate si ca s-a substituit, in mod fraudulos, Fundatiei pentru Tineret Mures identificata cu CIF 1207650.
De asemenea, ca urmare a anularii hotararii prin care entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, era admisa ca membru al Fundatiei Nationale pentru Tineret, s-au anulat si toate documentele ce au fost emise de catre FNT in legatura cu entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”.
Decizia privind anularea Hotararii nr. 3/17.03.2017 a Adunarii Generale a Fundatiei Nationale pentru Tineret, precum si a documentelor emise de FNT in legatura cu entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, au fost aduse la cunostinta membrilor Consiliului de Conducere si Comisiei de Cenzori a entitatatii autointitulate „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, asociatiilor membre ale acestei entitati, respectiv Asociatia de Tineret „Tarnava Mare” Sighisoara, Fundatia Ambasadorii „Fair Play” Targu Mures, Fundatia „Curcubeu – Szivarvany Rainbow” Targu Mures, Asociatia „ASINED&NAIART” Targu Mures, precum si tuturor institutiilor abilitate din judetul Mures, respectiv Consiliul Judetean Mures, Consiliul Local Mures, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mures.
Subliniem inca o data faptul ca Hotararea nr. 3/17.03.2017 a Adunarii Generale FNT, precum si actele emise de FNT in legatura cu entitatea autointitulata „Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures” – „infiintata in anul 2008”, sunt nule de drept, fiind anulate.
Avand in vedere cele de mai sus, si insistenta numitului RUS Traian Daniel  care continua sa foloseasca documente ce au fost anulate, Fundatia Nationala pentru Tineret isi rezerva dreptul de a actiona in judecata pe numitul RUS Traian Daniel si pe orice persoana fizica si/sau juridica care se foloseste de documentele anulate de catre FNT, pentru aducerea de prejudicii Fundatiei Nationale pentru Tineret.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 08 Februarie 2018. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/02/08/comunicat-de-presa-fundatia-nationala-pentru-tineret–51587