Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti (FTMB) este persoana juridică de drept privat şi nu se încadrează la persoanele juridice prevăzute de către art. 2 lit. a) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, nebeneficiind de finanţare din bani publici şi funcţionează conform legii şi Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare (stătut) adoptat de către Adunarea Generală a FTMB. FTMB este condusă de către Adunarea Generală formată din reprezentanţi ai structurilor asociative de/ pentru tineret ce sunt membri ai acesteia şi îşi au sediul pe raza municipiului Bucureşti, reprezentanţi ce îşi aleg Consiliul de Conducere, consiliu ce coordonează activitatea fundaţiei între Adunările Generale.