Stimate Domnule Deputat Robert Nicolae Turcescu,

           

            Ca urmare a deselor exprimari, din ultima vreme, in spatiul media, in ceea ce priveste activitatea si patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret, cu accent tendentios asupra Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, precum si a mistificarilor pe care le metamorfozati, cu nonsalanta, in adevaruri absolute, suntem nevoiti sa intervenim, pentru a elucida situatia juridica a acestor fundatii, modul de organizare si functionare.

Prin aceste clarificari, aduse de catre Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti – una dintre persoanele juridice direct vizata de catre domnia voastra cu ocazia diverselor iesiri in spatiul media, suntem convinsi ca veti intelege, in sfarsit, cum au luat nastere aceste fundatii si care este scopul si rolul acestora in societate. Ne exprimam convingerea ca toate precizarile, provenite direct de la sursa, respectiv de la Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, informatii esentiale, probate oricand cu documente, vor fi mai mult decat edificatoare in formarea opiniei reale si corecte asupra fundatiilor judetene pentru tineret si a Municipiului Bucuresti. Astfel incat, in viitor va puteti exprima in cunostinta de cauza, cu orice ocazie in care se abordeaza acest subiect.

            Stimate Domnule Deputat Robert Nicolae Turcescu,

             Pentru a nu mai lua in consideratie afirmatiile tendentioase, calomnioase in genere, exprimate public sau in mediu privat, prezentandu-le in spatiul media ca adevaruri absolute, fara a le supune inainte verificarilor, fara a adresa macar o intrebare partii despre care urma sa faceti aceste afirmatii, asa cum ar fi fost normal, avand in vedere ca in decursul anilor ati fost si jurnalist, deci, se presupune ca aveati datoria de a va documenta riguros pentru a descoperi realitatea, va transmitem urmatoarele lamuriri:

Mult discutatul patrimoniu al fundatiilor judetene pentru tineret, respectiv al Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, despre care afirmati cu patos or sarcasm ca se afla „in administrarea celebrelor fundatii pentru tineret” dupa ce a fost preluat de la fosta Uniune a Tineretului Comunist (UTC), NU A FOST SI NU ESTE PROPRIETATE DE STAT.

Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, unica la nivelul Municipiului Bucuresti si functioneaza conform legii si Regulamentului Intern de Organizare si Functionare (statut) adoptat de catre Adunarea Generala a FTMB – forul suprem, care asigura conducerea FTMB si este formata din reprezentanti ai structurilor asociative de/pentru tineret cu sediul pe raza municipiului Bucuresti, structuri ce aleg Consiliul de Conducere al FTMB, care coordoneaza activitatea fundatiei intre Adunarile Generale.

Dupa cum am precizat, patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret si al Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti NU  A  FOST  SI NU ESTE PROPRIETATE DE STAT, CI ESTE PROPRIETATEA  PRIVATA  A AMINTITELOR FUNDATII JUDETENE SI A FUNDATIEI  PENTRU  TINERET  A MUNICIPIULUI  BUCURESTI. In acest context, mentionam ca tot ceea ce am evidentiat se poate dovedi prin documente.

Dupa desfiintarea Uniunii Tineretului Comunist (UTC) – organizatie obsteasca, ce ar fi asimilata la aceasta data cu o organizatie neguvernamentala, pana la clarificarea situatiei juridice a patrimoniului detinut de UTC la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, s-au parcurs mai multe etape pana cand a fost inclus in proprietatea fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:

– Prin Hotararea de Guvern nr. 149/16.02.1990 privind trecerea patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist in administrarea unor ministere, organe centrale si locale, bunurile aflate in patrimoniul Uniunii Tineretului Comunist trec in proprietatea statului si vor fi administrate de catre organele centrale si locale, la Ministerul Culturii intrand casele de cultura si cluburile tineretului, cu bunurile existente in dotarea acestora, in mod provizoriu.

– Prin Hotararea de Guvern nr. 391/10.04.1990 privind administrarea provizorie a caselor, cluburilor si bazelor de agrement pentru tineret de catre Compania Autonoma de Turism pentru Tineret, in data de 10.04.1990, casele, cluburile si bazele de agrement pentru tineret care au apartinut fostelor comitete judetene ale UTC, trec in administrarea provizorie a Companiei Autonome de Turism pentru Tineret (fostul Birou de Turism pentru Tineret), in vederea asigurarii functionarii corespunzatoare si conservarii patrimoniului.

– Prin Decretul-Lege nr. 150/11.05.1990 privind infiintarea fundatiilor pentru tineret, incepand cu data de 11.05.1990 se infiinteaza in judete si in municipiul Bucuresti fundatii pentru tineret, al caror patrimoniu este constituit din bunurile, inclusiv fondurile banesti, ce au apartinut fostelor organizatii ale tineretului comunist din judete si din municipiul Bucuresti.

– In data de 21.08.1990, in baza Protocolului de predare-primire a cluburilor tineretului incheiat intre Compania Autonoma de Turism pentru Tineret si Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, cluburile tineretului de pe raza municipiului Bucuresti trec din administrarea Companiei Autonome de Turism pentru Tineret in proprietatea Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti.

– In data de 12.01.1991, intre Compania Autonoma de Turism pentru Tineret si fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti s-a incheiat un Protocol in baza caruia casele tineretului, casele stiintei si tehnicii pentru tineret, cluburile tineretului ce au apartinut fostelor organizatii ale tineretului comunist din judete si din municipiul Bucuresti, precum si orice alte bunuri preluate de catre Compania Autonoma de Turism pentru Tineret in administrare provizorie, se preiau de fundatiile pentru tineret din judete si din municipiul Bucuresti, cu precizarea ca acest Protocol a fost incheiat cu acordul Ministerului Tineretului si Sportului, purtand viza  ministrului de resort, Compania Autonoma de Turism pentru Tineret aflandu-se in subordinea acestui minister.

De altfel, in sustinerea celor expuse, exista confirmari scrise atat ale Ministerului Justitiei, cat si ale Ministerului Tineretului si Sportului, care, in anul 1991, au certificat faptul ca, din moment ce prin Decretul-Lege 150/1990 in patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti au fost transmise bunurile ce au apartinut fostelor organizatii ale tineretului comunist din judete si din municipiul Bucuresti, inseamna ca aceste bunuri au devenit proprietatea fundatiilor pentru tineret si, pe cale de consecinta, exercita asupra acestor bunuri toate atributele dreptului de proprietate, respectiv: posesie, folosinta si dispozitie. Calitatea de proprietar a Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti asupra patrimoniului preluat in proprietate in baza Decretului-Lege 150/1990 este confirmata si de Ministerul Finantelor Publice in anul 2011, aceasta institutie precizand in mod cat se poate de clar si sustinut de argumente legale ca patrimoniul preluat de fundatiile pentru tineret nu apartine statului, nu face parte din domeniul public  al statului, ci este proprietatea fundatiilor respective.

In consecinta, Domnule Deputat Robert Nicolae Turcescu, nu se poate pune in discutie faptul ca fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti – in calitate de persoane juridice de drept privat – DETIN IN PROPRIETATE si nu in administrare imobilele preluate de la fosta Uniune a Tineretului Comunist la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, ceea ce aveati obligatia sa cunoasteti, in calitatea domniei voastre de membru al Camerei Deputatilor si de Secretar al Comisiei pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport. Asa cum niciun cetatean al Romaniei nu este exonerat de necunoasterea legii, asa si domnia voastra, mai ales la nivelul functiei pe care o exercitati, aveti obligatia nu numai de a cunoaste legea, dar si de a o respecta.

La infiintare, patrimoniul Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti s-a constituit din urmatoarele imobile (constructii si terenuri aferente):

  • Modern Club, situat in B-dul. Bucurestii Noi nr. 48. sectorul 1, Bucuresti;
  • Universal Club, situat in Sos. Vergului nr. 14, sectorul 2, Bucuresti;
  • Titan Club, situat in Str. Turturelelor nr. 11, sector 3, Bucuresti;
  • Tehnic Club, situat in Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4, Bucuresti;
  • Ecran Club, situat in Sos. Grozavesti nr. 84, sector 6, Bucuresti,

cu precizarea ca aceste imobile se afla in proprietatea FTMB si in ziua de azi si sunt intabulate in cartea funciara  pe numele proprietarului Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti.

Este de neconceput ca, fara sa aveti nici cea mai vaga idee despre modalitatea de infiintare a fundatiilor judetene pentru tineret, in speta Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, precum si despre patrimoniul acestora, sa emiteti judecati de valoare,   proiectandu-le in sinonimie cu adevarul absolut si, ceea ce este mai grav, sa le difuzati in spatiul media, producandu-ne astfel grave prejudicii de imagine.

Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, pentru ca despre aceasta ati avut dese comentarii in spatiul public, isi exercita ca un adevarat proprietar atributele dreptului de proprietate: posesie, folosinta si dispozitie asupra patrimoniului sau, in imobilele – proprietate a Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti – derulandu-se proiecte de si pentru tineret, desfasurandu-se constant ateliere, cursuri, workshop-uri pentru tineri, toate acestea fiind puse la dispozitia tinerilor in mod gratuit. Mai mult, in cadrul Ecran Club, sub sigla Quantic Club, se desfasoara activitati de/pentru tineret, intr-un spatiu cultural alternativ al diversitatii artistice: piese de teatru, concerte, conferinte, expozitii, etc., intr-o atmosfera cultural-creativa. Bref, se ofera un spatiu pentru tinerii artisti, acestia avand confortul de a-si desavarsi creatiile. Acest spatiu este destinat oricarei persoane, indiferent de varsta sau statut social, deci este destinat si domniei voastre, pentru ca, trecand pragul acestui club si nu numai al acestuia, sa constatati ca Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti se preocupa in mod constant de cerintele educative, culturale si relationale ale tinerilor, intr-un mediu propice, ca urmare a investitiilor considerabile realizate in cadrul acestor imobile incepand cu anul 2012.

Avand in vedere faptul ca FTMB este persoana juridica de drept privat, in conformitate cu legile din Romania, aceasta poate desfasura orice activitate, ce nu este interzisa de lege, in vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate, in speta de a elabora, organiza, finanta programe si activitati pentru instruirea, educarea si formarea tinerilor, precum si a structurilor asociative de si/sau pentru tineret (SAT) interesate la nivelul Municipiului Bucuresti, precum si de a organiza cursuri de formare profesionala. Pentru realizarea scopului propus, FTMB exploateaza patrimoniul propriu, in vederea asigurarii cadrului necesar desfasurarii de programe si activitati pentru tineri si SAT.

Pentru ca am adus in discutie scopul fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, facem precizarea ca, incepand cu anul 2012, au fost realizate si finantate anual proiecte ale organizatiilor neguvernamentale de/pentru tineret (ONGT) membre si partenere si s-a acordat sprijin prin punerea la dispozitie a spatiilor existente pentru desfasurarea de activitati de/pentru tineret, spatii aflate in cea mai buna stare de functionare, dupa cum am precizat anterior.

Toate aceste finantari, precum si sprijinul acordat catre ONG-urile membre si partenere FTMB, au fost realizate in urma exploatarii patrimoniului FTMB, iar daca acest patrimoniu nu ar fi exploatat corespunzator, nu ar exista posibilitatea de a sprijini organizatiile de/pentru tineret si nici de a mentine sau intretine acest patrimoniu in conditii optime.

 

Stimate  Domnule Deputat Robert Nicolae Turcescu,

            Am redactat o scurta prezentare a Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, avand certitudinea ca, de aceasta data, ati inteles nu numai procedura de infiintare, dar si activitatea desfasurata pentru tineri, in asa fel incat sa nu mai aduceti acuzatii false unei persoane juridice, care contribuie in mod evident, prioritar, la educarea tinerilor.

Va solicitam ca, prin prisma celor prezentate, sa incetati sa mai improscati cu noroi atunci cand nu ati verificat informatia si nu v-ati format o opinie pe baza celor constatate si verificate de catre domnia voastra. Trebuie sa fiti constient de faptul ca orice informatie pe care o prezentati in spatiul media ca adevar absolut, dar care nu corespunde realitatii, provoaca grave prejudicii persoanei despre care ati facut vorbire, fie ea fizica sau juridica, fiind implicata fara voia sa intr-un scandal mediatic, fiind culpabilizata in mod arbitrar.

Si mai grav este faptul ca domnia voastra, prin informatiile eronate pe care le furnizati in spatiul public, nu numai ca deformati realitatea si prin aceasta atentati grav la imaginea persoanei – fizice sau juridice – atacate verbal, dar va descalificati, cu atat mai mult cu cat sunteti o persoana publica,  iar aceasta implica probitate si profesionalism, calitati de care, din nefericire, nu dati dovada, prin actiunile pe care le intreprindeti impotriva FTMB.

 

Consiliul de Conducere al Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti