Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) a devenit partenerul Compartimentului Management Proiecte din cadrul sectorului 4 al  Municipiului București, în implementarea proiectului „Promovarea egalității șanse și de gen în ocupare și în societate”, derulat în cadrul Fondului Social European și finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013. București, 10 aprilie 2012. Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB)  a încheiat un parteneriat cu Compartimentul Management Proiecte, din cadrul sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea proiectului „Promovarea egalității șanse și de gen în ocupare și în societate”. Parteneriatul a fost semnat pentru durata derulării proiectului, în perioada 2007 – 2013.Parteneriat pentru promovarea egalității șanse și de gen. Scopul parteneriatului este acela de susținere reciprocă a celor două instituții pentru integrarea pe piața muncii a femeilor dezavantajate din punct de vedere social și economic, cu un nivel de educație / pregătire profesională redusă și cu dificultăți în menținerea unui loc de muncă; femei cu pregătire superioară interesate de dezvoltarea carierei și participarea la cursuri de perfecționare profesională din municipiul București.Prin acest proiect Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) va sprijini Compartimentul Management Proiecte, din cadrul sectorului 4 al  Municipiului București pe perioada implementării proiectului prin furnizarea de informații ce privesc grupul țintă al proiectului.Scopul proiectului este acela de a crește gradului de conștientizare și promovare al principiului egalității de șanse și de gen la nivelul întregii societăți românești (ONG-uri, APL-uri, companii private, societăți comerciale), prin organizarea unor cursuri de instruire (seminarii informative) în beneficiul grupului țintă al proiectului.Beneficiarii proiectului.  Sunt femeiile dezavantajate din punct de vedere social și economic, precum și cele cu pregătire superioară interesate de dezvoltarea carierei și participarea la cursuri de perfecționare profesională care se află în evidența Fundației pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) și a partenerilor instituționali – Primăria Municipiului Curtea de Argeș, Primăria Orașului Murfatlar și Asociația A.Vo.G Napoli (Italia).Proiectul se derulează în cadrul proiectelor accesate pe componenta Fondul Social European și finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013.