Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) a devenit partenerul Compartimentului Management Proiecte din cadrul sectorului 4 al  Municipiului București, în implementarea proiectului „Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, derulat în cadrul Fondului Social European și finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013. București, 28 martie 2012. Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB)  a încheiat un parteneriat cu Compartimentul Management Proiecte, din cadrul sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Parteneriatul a fost semnat pentru durata derulării proiectului, în perioada 2007 – 2013.Parteneriat pentru calificarea resurselor umane. Scopul parteneriatului este acela de susținere reciprocă a celor două instituții pentru integrarea diferitelor categorii de persoane defavorizate, în special a tinerilor din municipiul București pe piața muncii.Prin acest proiect Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) va sprijini Compartimentul Management Proiecte, din cadrul sectorului 4 al  Municipiului București pe perioada implementării proiectului prin furnizarea de informații ce privesc grupul țintă al proiectului.Scopul proiectului este acela de a evita excluderea socială, marginalizarea, discriminarea și riscul de sărăcie, prin implementarea de planuri individualizate de formare profesională pentru dezvoltarea aptitudinilor și a calificărilor de bază a acestora. În cadrul proiectului se va realiza un Centru de Incluziune Socială care va califica persoanele defavorizate și le va acompania până la angajare.Beneficiarii proiectului.  Sunt tinerii care provin din familii devaforizate (sărace) și tineri care au împlinit 18 ani și au părăsit instituțiile de ocrotire care se află în evidența Fundației pentru Tineret a Municipiului București (FTMB) și a partenerilor instituționali – Primăria Municipiului Curtea de Argeș, Primăria Orașului Murfatlar și Asociația A.Vo.G Napoli (Italia).