ftmb-proiecteInterviu cu Doina Sorina OPREA – Secretar FTMB din anul 2014 şi membru în Consiliul de Conducere al FTMB din anul 2012
Am auzit despre Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, dar ce reprezintă aceasta de fapt? Cu ce se ocupă? Care este scopul ei, ca să înţelegem mai clar rolul acestei Fundaţii în societate?
Ne bucură atenţia pe care o acordaţi Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti (FTMB) şi faptul că este adusă în prim-plan imaginea acesteia. Şi ca să începem cu începutul, FTMB este o persoană juridică de drept privat care are ca scop promovarea tinerilor în societate prin organizarea şi finanţarea de programe şi proiecte proprii sau în parteneriat cu alte Organizaţii Neguvernamentale de şi pentru Tineret (ONGT), având acelaşi scop. Asta înseamnă că, prin activitatea sa, FTMB asigură prin puterile sale, financiare şi materiale, desfăşurarea activităţilor tinerilor în funcţie de înclinaţiile şi aptitudinile fiecăruia (artă, cultură, ecologie, sport, turism, voluntariat etc.). De aceea, FTMB desfăşoară programe şi proiecte pe diverse domenii în aşa fel încât tinerii să-şi poate manifesta dorinţele şi opţiunile lor. Iată de ce programele şi proiectele desfăşurate de noi sunt variate; de la expoziţii de fotografie şi lucrări de grafică şi pictură, cursuri de ecologie şi protejarea mediului înconjurător şi până la desfăşurarea de activităţi şi evenimente sportive, unele dintre ele devenind de notorietate şi căpătând caracter internaţional. Şi pentru că tot am ajuns la evenimentele sportive organizate de către FTMB, nu pot să nu menţionez Trofeul FTMB, aflat la a IV-a ediţie, Cupa Tinsport, aflată şi ea la a III-a ediţie, Turneul de Judo Alina DUMITRU, care din acest an, la a III-a sa ediţie, a devenit turneu internaţional şi nu în ultimul rând Judgement Day – World Cup, eveniment creat pentru dezvoltarea şi promovarea tinerilor sportivi practicanţi de arte marţiale.
Totuşi FTMB nu promovează, prin programele sale, numai sportul, ci şi alte activităţi, dintre care aducem în atenţia dumneavostră proiectul Ecocluburi pentru Natură – care anul acesta a ajuns la cea de a VIII-a ediţie şi care are ca scop principal încurajarea tinerilor pentru protejarea mediului înconjurător şi proiectul Şcoală de Vară pentru Copii şi Părinţi, care s-a bucurat de finanţare din partea unei Fundaţii din Stuttgart, Germania şi prin care FTMB a reuşit să aducă o revigorare în relaţia părinte – copil prin popularizarea educaţiei nonformale în rândul tinerilor părinţi.
Din câte am aflat, FTMB are în proprietate o serie de clădiri şi terenuri. De unde provin? 
Da, FTMB are în proprietate 5 imobile compuse din teren şi clădiri – Cluburi ce sunt situate în Bucureşti, după cum urmează:
Modern Club – B-dul Bucureştii Noi nr. 48, sector 1, reabilitat 100% în anul 2012;
Universal Club – Şoseaua Vergului nr. 14, sector 2, întreţinut în condiţii optime de funcţionare; Titan Club – Str. Turturelelor nr. 11, sector 3, reabilitat 100% în anul 2015; Tehnic Club – Calea Şerban Vodă nr 213-217, sector 4,  reabilitat 100% în anul 2014; Ecran Club – Şoseaua Grozăveşti, nr. 84, sector 6, în reabilitare începând cu 2016.
În ceea ce priveşte provenienţa acestor imobile, ar trebui să ne întoarcem puţin în timp, mai precis în anul 1990, când după desfiinţarea Uniunii Tineretului Comunist (UTC) la nivel de judeţe şi Municipiul Bucureşti – care a fost o organizaţie obştească privată – patrimoniul deţinut de această organizaţie în judeţe şi Municipiul Bucureşti a trecut în administrarea provizorie a Companiei Autonome de Turism pentru Tineret (CATT) prin Hotărârea de Guvern nr. 391/1990. Ulterior, prin Decretul-lege 150/1990 acest patrimoniu a fost dat în proprietatea Fundaţiilor pentru Tineret din judeţe şi Municipiul Bucureşti, în cazul nostru către FTMB. Deci FTMB este succesorul în drepturi al fostei organizaţii UTC pe Municipiul Bucureşti şi, pe cale de consecinţă, patrimoniul său are caracter privat, deci nu aparţine statului.
Nu trebuie uitat să menţionăm faptul că patrimoniul FTMB este destinat scopului pentru care a fost înfiinţată, iar prin lege s-a stabilit că acesta nu poate fi înstrăinat.
Am auzit, din diverse surse, că valoarea patrimoniului FTMB se ridică la suma de 60 de milioane euro. Este adevărat?
Nu ştiu de unde aveţi această informaţie, dar nu corespunde realităţii. Pot să vă spun că la ultima evaluare din decembrie 2012 patrimoniul FTMB a fost evaluat la suma de aproximativ 10.854.000 lei, respectiv 2.451.000 euro.
Vă spun aceste date exacte şi concrete pentru că au fost multe persoane rău intenţionate care au afirmat, în mod nefondat, că valoarea imobilelor (construcţii şi terenuri) aflate în proprietatea FTMB, s-ar ridica la valori exagerate. Pentru a elimina orice suspiciune cu privire la valoarea patrimoniului FTMB, precizăm că aceste sume sunt reale, putând fi oricând verificate de orice persoană interesată, deoarece sunt declarate la Administraţia Naţională a Finanţelor Publice (ANAF), şi anual la Direcţia Taxe şi Impozite Locale a fiecărui sector.
Există suspiciuni că acest patrimoniu nu s-ar mai afla în posesia dumneavoastră. Este adevărat?
Sunt persoane care sunt fie rău intenţionate, fie care nu cunosc situaţia, în ambele cazuri preferând să arunce vorbe care nu corespund realităţii cu scopul de a face rău. Aşa se întâmplă şi în cazul FTMB-ului, care se încearcă a fi denigrat fără un suport real. Pentru lămurirea situaţiei, subliniem în mod clar că acest patrimoniu nu numai că există, dar toate cluburile precizate se află în momentul de faţă într-o stare perfectă de funcţionare, în unele dintre ele realizându-se investiţii importante care asigură buna desfăşurare a activităţilor de şi pentru tineret conform scopului declarat. Aici putem aminti Tehnic Club, actualmente sediul FTMB, clădire care se afla într-o stare jalnică la preluarea sa, în ianuarie 2011, de către conducerea aleasă în noiembrie 2010, de la chiriaşul Universitatea Goldiş din Arad odată cu încetarea contractului. Or, în momentul de faţă, acest imobil oferă posibilitatea desfăşurării de activităţi de către ONGT-urile, membre şi nemembre, cu care FTMB are încheiate parteneriate, acestea având posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea într-un cadru curat, îngrijit, în condiţii de siguranţă, fiind asigurată totodată şi baza materială necesară (saltele, scaune, mese, fotolii, laptop, videoproiector etc).
Mi-aţi spus mai devreme că FTMB derulează proiecte şi programe pentru tineret în parteneriat cu alte organizaţii neguvernamentale având acelaşi scop. Ne puteţi dezvălui care sunt aceste organizaţii şi activităţile pe care le desfăşoară?
Cu mare plăcere. Una dintre asociaţii este Asociaţia Club Kiai, care desfăşoară activităţi de formare a tinerilor în special cele care cuprind elemente inovatoare în ceea ce priveşte educaţia nonformală în rândul acestora şi activităţi care îmbină abilităţile sportive cu cele mentale (aikido şi pilates).
Asociaţia pentru Tineret Sakura implică activ tinerii în organizarea şi derularea programelor de educaţie nonformală, derulează cursuri şi dezbateri care scot în evidenţă  ce înseamnă calitatea de cetăţean european şi cum poate fi exercitată această calitate în cadrul Uniunii Europene.
Asociaţia pentru Integrarea Tinerilor Dezavantajaţi realizează proiecte pentru şi cu participarea tinerilor cu dizabilităţi şi a tinerilor dezavantajaţi.
Asociaţia Club Sportiv Sensei Ilie Ionescu care ţine cursuri de Karate Kyokushin în cadrul proiectului „Arte Marţiale pentru Toţi”.
Asociaţia WING CHUN, care desfăşoară cursuri şi antrenamente de arte marţiale pentru tineri introducându-i totodată în filozofia wing chun – arta de a te pregăti pentru greutăţile vieţii.
Asociaţia Down Bucureşti, care organizează şi desfăşoară acţiuni pentru copii şi tineret cu Sindromul Down în cadrul proiectului „Sunt Sportiv”.
Asociaţia Voluntarilor pentru Viaţă desfăşoară programe specifice pentru tineret şi voluntari în domeniile educaţional, social, cultură, artă , sport, turism, economic şi ecologic în vederea dezvoltării abilităţii de comunicare şi a libertăţii de exprimare a tinerilor şi voluntarilor.
Asociaţia Ecologie – Sport – Turism (AEST) promovează în rândul tinerilor ideile civic-democratice şi realizează programe de educaţie pentru timpul liber.
Asociaţia Voluntari pentru Idei şi Proiecte (VIP) derulează proiecte, acţiuni şi/sau evenimente pentru dezvoltarea studenţilor în mediul social, economic şi politic.
Asociaţia Turistică Ghizii României (ATGR) contribuie la dezvoltarea şi practicarea turismului şi ecologiei în formele sale cele mai variate şi promovarea turismului românesc şi a ecologiei în rândul tineretului.
Asociaţia Centrul de Afaceri şi Politici Comunitare (ACAPC) realizează activităţi în interesul general al tinerilor.
Pentru că, aşa cum v-am spus mai sus, FTMB dispune de un sediu modern, în care tinerii se pot întâlni şi pot interacţiona dezvol­tându-şi înclinaţiile şi aptitudinile, suntem deschişi oricăror dorinţe şi/sau solicitări venite din partea altor ONGT-uri în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor în orice domeniu, cu condiţia ca acestea să respecte scopul FTMB, respectiv instruirea, educarea şi formarea tinerilor.
Aţi vorbit până acum doar de ceea ce se întâmplă în cadrul Clubului Tehnic, dar ce se întâmplă cu celelalte cluburi pe care le aveţi în proprietate? Acolo nu se desfăşoară activităţi specifice?
Sigur că da, în cadrul Clubului Ecran au loc întâlnirile echipei de proiect a Asociaţiei Ecologie – Sport – Turism (AEST) implicată în derularea progra­melor în parteneriat cu FTMB, iar în cadrul Clubului Modern Asocia­ţia de Tineret pentru Formare şi Antrenament Zbor cu Aparate Ultrauşoare „PHOENIX Club – ’89” organizează cursuri care contribuie la dezvoltarea în rândul tinerilor a calităţilor fizice şi morale specifice sporturilor aviatice, trezesc în rândul tinerilor dragostea pentru natură, pentru frumuseţea spaţiului dintre cer şi pământ.
În ceea ce priveşte celelalte două cluburi, respectiv Universal Club şi Titan Club, şi aici se desfăşoară activităţi care implică participarea activă a tinerilor, atât în ceea ce priveşte instruirea şi educarea acestora, cât şi în ceea ce priveşte interacţionarea şi socializarea tinerilor.
Din toate câte mi-aţi spus până acum, aţi conturat foarte bine activitatea desfăşurată de FTMB şi am înţeles scopul şi rolul acesteia în societatea românească, dar mai am o nelămurire. De unde obţineţi finanţarea tuturor programelor pe care le desfăşuraţi? 
Atât programele şi proiectele FTMB, cât şi activitatea desfăşurată de aceasta s-au realizat prin autofinanţare, şi prin diverse contracte de parteneriat şi sponsorizare. Printre aceşti parteneri nominalizăm: ziarul CURIERUL NAŢIONAL, BROTAC MEDICAL CENTER SRL, BRONIC SECURITY SRL, TIN MANAGEMENT GRUP SA.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru amabilitatea cu care aţi răspuns la întrebări.
Şi noi vă mulţumim pentru interesul acordat FTMB şi sperăm că am adus toate lămuririle necesare pentru a pune în lumină scopul şi rolul FTMB în societatea ro­mâ­nească, în aşa fel încât persoanele interesate să nu mai aibă niciun dubiu în această privinţă.
Articol preluat din Curierul Nationa