La nivelul Uniunii Europene se acordă o importanţă deosebită conservării biodiversităţii prin intermediul ariilor naturale protejate, în acest sens fiind constituită şi Reţeaua NATURA 2000 ce acoperă o cincime din suprafaţa UE. Scopul nu a fost doar de a proteja natura, ci și de a menține aceste bogății naturale pe termen lung, în perspectiva asigurării resurselor necesanecesare dezvoltării socio-economice.

Pe de altă parte, s-a constituit o reţea reprezentativă a Parcurilor Naturale şi Naţionale din U.E., numita Federaţia Europeană a Parcurilor. La nivelul fiecărui astfel de  sanctuar al naturi se organizează activităţi de conştientizare şi voluntariat cu implicarea copiilor şi adolescenţilor din comunităţile locale limitrofe şi nu numai dar şi a tinerilor ce provin din ONG-uri de profil.

Acest program de conştientizare poartă numele de « Junior Ranger » şi include ore deschise pentru cunoaşterea naturii organizate la Centrele de vizitare ale Parcurilor Naturale şi Naţionale, drumeţii ghidate pe traseele tematice special amenajate, tabere de voluntariat ce includ adolescenţi şi tineri implicaţi ca « junior ranger » alături de rangerii parcurilor.

De ce şi-ar dori un tânăr să se implice voluntar în activităţi derulate în Parcurile Naturale şi Naţionale?

Motivele pot fi numeroase şi ţin, de cele mai multe ori, de motivaţia personală a fiecărui individ:

–  cunoasterea potenţialului turistic natural şi antropic prin adevărate „lecţii deschise” de geografie, biologie, geologie, antropogeografie, ecologie ş.a;

  • întâlnirea şi comunicarea cu diverse persoane calificate, ce-şi desfăşoară activitatea în domeniu:

rangeri, salvamontişti, biologi, silvicultori;

  • dobândirea unor noţiuni privind managementul de proiect „aplicat”;
  • îmbunătăţirea comunicării şi a lucrului în echipă;
  • creşterea încrederii şi a stimei de sine;
  • dezvoltarea unor competenţe matematice, ştiinţifice şi tehnologice prin folosirea instrumentelor de

orientare (busole, altimetre, gps-uri);

  • dobândirea de cunoştinţe şi calităţi specifice acestui domeniu prin cursuri şi schimburi de experienţă

cu voluntari din alte ţări;

  • stabilirea de noi relaţii şi prietenii.

Cum ar putea tinerii să se implice ca voluntari într-o arie naturală protejată şi să fie beneficiari ai unor mobilităţi europene?

Activităţile de voluntariat sunt coordonate la nivel de Administraţie a Parcului Naţional sau Natural dar şi de O.N.G.-urile de profil care implementează astfel de proiecte.

La nivelul UE există programul de conştientizare şi voluntariat “Junior Ranger” derulat de către Federaţia “EUROPARC” bazat pe schimbul internaţional de bune practici realizat prin activităţi punctuale la care pot aplica tinerii din spaţiul european.

Detalii despre acest program veţi găsi aici: https://www.europarc.org/nature/young-people/junior-ranger-programme/

International Young Naturefriends este o altă variantă la care pot apela tinerii care îşi doresc să participe la mobilităţi europene în domeniul voluntariatului în ariile naturale protejate.

În România, la nivelul fiecărei Administraţii de Parc Natural sau Naţional din România există un program de conştientizare şi voluntariat, în cadrul căruia sunt stabilite acţiunile prioritare pentru anul în curs: refacerea marcajelor, amenajări turistice, colectarea deşeurilor turistice, informarea turiştilor, monitorizarea fluxului turistic ş.a. În funcţie de aceste priorităţi, se încearcă alocarea sumelor de bani necesare, inclusiv decontarea cheltuielilor pentru masă şi/sau transport ale voluntarilor implicaţi. Pe de altă parte, ONG-urile implicate în derularea unor astfel de activităţi de voluntariat, în parteneriat cu Administraţia Parcului, trebuie să aloce timp şi bani pentru formarea voluntarilor prin organizarea unor cursuri de specialitate, achiziţionarea echipamentului de specialitate necesar derulării unor astfel de activităţi outdoor.

În acest context, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia „Ecologie-Sport-Turism (membră în Consiliul Consultativ al Parcului Natural Bucegi) în parteneriat cu Regia Naţională a Pădurilor „ROMSILVA” –Serviciul „Arii Protejate” şi cu Administraţiile Parcurilor Naturale şi Naţionale Bucegi, Comana, Cozia şi Piatra Craiului au derulat pe parcursul mai multor ani proiectul „Voluntar Ranger” la care au participat peste 100 de tineri şi adolescenţi din Bucureşti şi din judeţul Ilfov.